MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.2.20 / dotaz č. 115308
Dobrý den,

prosím snažím se dopátrat průmrného množství gramů CO2 / kWh elektřiny vyrobené v ČR v roce 2019. Z dat https://oenergetice.cz/energostat vyplývá, že 51% procent elektřiny bylo stále vyrobeno z uhlí a plynu, ale nemohu dohledat průměrné roční hodnoty emisí CO2.

Potřebuji tato data pro provedení analýzy reálných (sekundárních) emisí CO2 elektromobilů v ČR.

Děkuji pěkně.
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz.

Je naivní čekat, že v únoru 2020 získáte data za rok 2019. V době, kdy je vše on-line, publikují státní orgány údaje přinejlepším půl roku staré.
Vzhledem k tomu, že cca 15 % elektřiny jde na export, je otázka, zda a jak emise z vyvážené elektřiny zahrnout do spotřeby elektromobilů. Vhodné by asi bylo vyjít z energetického mixu výroby v době dobíjení elektromobilu.

Poměr paliv pro výrobu elektřiny najdete kromě Eurostatu ve zprávách ERÚ, většinou se ty údaje moc neliší.
http://www.eru.cz/cs/zpravy-o-provozu-elektrizacni-soustavy#2018

Nedozvíte se ovšem nic o emisích, případně o spotřebě paliv. To sleduje ČSÚ pro celý sektor energetiky. Nedozvíte se tedy, kolik paliva se použilo na výrobu elektřiny.
https://www.czso.cz/csu/czso/zivotni-prostredi-wsc4jbyvr6

Emise CO2 najdete na Eurostatu, opět souhrnně.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/main-tables

Další, poněkud neaktuální data najdete na webu MPO:
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/

Emise CO2 podrobně sleduje ČHMÚ, statistiky vydává opět po sektorech, kde je elektřina součástí energetiky:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/nis_do_cz.html

Pokud vás neuspokojí veřejně dostupné statistiky, můžete si data objednat za úplatu u ČSÚ nebo ČHMÚ.

Je také možné vyjít z hodnoty uvedené ve vyhl. 480/2012 Sb., kde se uvádí 281 kg CO2/GJ vyrobené elektřiny, což je 1,0116 t/MWh.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480
Bohužel se nám nepodařilo dopátrat, jak MPO k této hodnotě došlo. V nejlepším případě to reprezentuje palivový mix z roku 2015 nebo starší. Můžete na MPO vznést dotaz.


Přejeme hodně úspěchů!
Jan Truxa, Karel Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Elektřina
tisk