MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.2.20 / dotaz č. 115355
Dobrý den,
Prosím o radu. Rodiče si chtějí přestavět kamennou stodolu k bydleni a bylo jim doporučeno vnitřní zateplení polystyrenem. Má to nějaké úskalí ohledně rosného bodu, písní a td?
- budova se nachází v okrese Klatovy
- kamenné zdivo o šíři 1 m
- nejsou limitovány šíří zateplení.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
Dle výpočtu kondenzace vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4 při vnitřním zateplením polystyrenem dochází v konstrukci k nadměrné kondenzaci vodní páry
Pod izolací se totiž může hromadit vlhkost, růst plísně a houby. Plísně a mikroorganismy začnou růst, když aktivita vody uvnitř konstrukce vzroste nad 80 %, to se nejčastěji stane v místě styku stěny s tepelnou izolací.
Hlavní poruchou, která může při použití vnitřního zateplení vzniknout, je hromadění vlhkosti pod tepelnou izolací. Ta závisí na množství srážek v místě stavby a propustnosti tepelné izolace.

Vnitřní tepelná izolace je také daleko méně účinná, obalíte zdi místností, ale tepelněizolační vrstvou procházejí jako tepelné mosty příčky a vnitřní nosné stěny. Musíte také obalovat okenní otvory, aby nevznikaly tepelné mosty kolem oken.

Důležité je, aby nekondenzovala vlhkost v rozích místností, proto je třeba vytvořit návaznost mezi tepelnou izolací obvodových a vnitřních konstrukcí, například zaizolováním podlahy v přízemí, které se napojí na izolaci stěny. Rosení stěn v rozích omezíte pomocí šikmých náběhů u vnitřních příček.
Kritické místo je v napojení oken na tepelnou izolaci, kde musí vnitřní izolace zaběhnout až pod rám okna. Jinak bude v rohu u rámu okna teplota nižší než teplota rosného bodu a roh bude plesnivět.
Další nebezpečné místo vzhledem k vlhkosti je zhlaví trámů. Zhlaví totiž může po navlhnutí uhnívat. Nejnebezpečnější je, pokud se umístí tepelná izolace přímo mezi trámy do stropní konstrukce, pak trám prochází mezi dvěma prostředími s velkým rozdílem teploty, a tím se zvyšuje riziko už zmíněného uhnívání.

Pros vnitřní zateplení doporučuji použít materiál, který je k tomu přímo určený - daný výrobce vám k němu pak poskytne veškerou podporu.

Některé systémy pro vnitřní zateplení např.
Multipor
Rigitherm
Kooltherm K17
LINITHERM PAL SIL/LINITHERM PAL KD
SLP REMMER
UdiIN® SYSTÉM
StoTherm In Comfort
StoTherm In Aevero
redstone PURA
apod.

Domy můžete izolovat i zevnitř, nedosáhnete takových úspor tepla jako u vnějšího zateplení, ale je to možnost, jak zachovat hodnotnou fasádu. Při návrhu si hlavně dávejte pozor na hromadění vlhkosti a plísní pod tepelnou izolací a na kondenzaci v rozích stěn, u oken a na riziko uhnívání stropních trámů.
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy tisk