MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.2.20 / dotaz č. 115425
Dobrý den,

zpracovávám PENB na RD, kde bude provedena vestavba do podkroví a zároveň zateplena spodní část, čili by se měly vypracovat průkazy - pro změnu celku a novostavbu (vzhledem k plochám). Ovšem vytápění je elektrokotlem a je v plánu ho rozšířit i do podkroví - tudíž mi ale průkaz na novostavbu - podkroví - zákonitě nevyjde na neobnovitelnou energii....Jak v tomto případě legislativně postupovat? Komíny nejsou, TČ asi nebude možné vzhledem k hygieně a těsně sousedícím objektům, plyn není zaveden...

Děkuji,
Vážená paní kolegyně,

domníváme se, že je na stavebníkovi, resp. projektantovi, aby zajistil splnění požadavků daných zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. Energetický specialista musí zpracovat PENB v souladu s vyhláškou 78/2013. Vychází přitom z projektové dokumentace (u novostavby). Jestliže projektant navrhne nevyhovující řešení, není asi úlohou zpracovatele PENB "ohýbat" výsledky tak, "aby to vyšlo".

Jestliže je objektivně nemožné splnit požadavky zákona, měl by stavebník zvážit jiný přístup. Například rekonstruovat jen část podkroví; tak, aby se energeticky vztažná plocha zvýšila o méně než 25 % (některé podkrovní místnosti mohou být nevytápěným prostorem). Celá budova pak bude posuzována jako rekonstrukce.

Jinou možností je třeba instalovat solární či fotovoltaický systém, kterým se sníží spotřeba neobnovitelné primární energie. Nebo instalovat tepelné čerpadlo pracující s větracím vzduchem.

Přejeme hodně úspěchů!
J. Truxa, K. Srdečný