MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.2.20 / dotaz č. 115460
Dobrý den, dělám obytnou místnost ze starého chléva. Rád bych udělal odvětrávanou podlahu stojící na plastových modulech. Není mi ale jasné, jakým způsobem provést přívod a odvod vzduchu. Místnost má rozměr 8,2m x 4,3m (druhá místnost 2,5 x 4,3m). Kolik přívodů a odvodů vzduchu udělat? S jakým průměrem? Jaký má být rozdíl ve výšce mezi přívodem a odvodem, aby vznikl komínový efekt? Můj nápad byl udělat 2x přívod a 2x odvod z odpadní 110mm roury- tedy v každém rohu jeden otvor. Přívody těsně nad terénem a odvody zasekat na vnitřní straně do stěny a vyvést ven těsně pod stropem. Výškový rozdíl by byl tedy cca 2,5m. Nechce se mi jít s odvodem až nad střechu z hlediska kondenzace vody v trubkách na nezateplené půdě a stékání zpět pod podlahu.. Děkuji
Odpověď na Váš dotaz, bohužel, není jednoduchá. Po vyhledání technických informací na webech firem, které se touto problematikou zabývají, mohu podat následující odpověď na Váš dotaz v rámci energetického poradenství EKIS.
Ve Vašem případě se jedná o přirozené odvětrání prostoru pod konstrukcí nové podlahy, zřejmě z důvodu výskytu zvýšené vlhkosti v původní podlaze starého chléva.

V první řadě je nutná definice požadovaného úkolu, což je požadavek kvantity odvodu zemní vlhkosti – tím se definuje požadovaná intenzita proudění vzduchu v prostoru mezi podlahami. Velmi důležité je zjistit na jaké straně budou přívodní otvory vzduchu – zda na návětrné nebo na závětrné straně. Toto má zásadní význam na tom, jak navržený systém bude fungovat.
Důležité: zvýšenou péči je nutno věnovat návrhu skladby podlahy, která bude pochůzná – a to z hlediska tepelně – technických vlastností.
Normové požadavky na řešení tohoto problému najdete v ČSN EN 73 0540/2-2011, podle které je nutno předepsat množství vody, které je nutno odvést – to činí 0,05 kg/m2,rok nebo 0,10 kg/m2,rok.

A nyní pár slov k výpočtu – a to k požadavku návrhu kvality.
V prvním kroku je nutné provést předběžný návrh pokládky plastových odvětrávacích modulů (na základě konzultace s výrobcem plastových modulů) a předběžný návrh svislého „komína“. V druhém kroku je nutné provést řádné posouzení tohoto předběžného návrhu, tj. provést výpočet aeračního odvětrání podlahy, včetně výpočtu svislého „komína“. Toto posouzení musí mít v zásadě následující výpočetní postup:
- výpočet hodnoty tlakové ztráty prouděním vzduchu v odvětrávaném vodorovném prostoru mezi původní a novou podlahou (jedná se o ztráty třením a místní ztráty). Tím, že budou osazeny plastové moduly, tak je třeba tomuto výpočtu věnovat náležitou pozornost (bude nutné si zejména zjistit od výrobce plastových modulů hodnoty součinitelů místních ztrát).
- výpočet hodnoty tlakové ztráty prouděním vzduchu ve svislém „komíně“, který je již předběžně navržen (jedná se o předběžná návrh průměru „komína“ a jeho účinnou výšku).
- výpočet přirozeného vztlaku mezi přívodem vzduchu u podlahy a vyústěním komína
- porovnání, zda tento vztlak je vyšší, než celková taková ztráta aeračním prouděním vzduchu v odvětrávaném vodorovném prostoru a v „komíně“. Je-li tomu tak, tak návrh je v pořádku. Není-li tomu tak, tak je třeba hledat cestu k tomu, jak zvýšit přirozený vztlak v „komíně“. Možné cesty jsou v zásadě tři:
- zvýšení účinné výšky „komína“
- zvýšení průměru „komína“
- případně osazení nuceného odtahu vzduchu tak, že vzduch z vodorovného prostoru mezi podlahami bude odsáván a současně do „komína“ bude tlačen.
Důležité: při výpočtu je nutno brát v úvahu dva provozní stavy, a to v provozní stav v zimním období a provozní stav v letním období.
Při řešení tohoto problému doporučuji se obrátit na odborné firmy, které se problematikou snižování zemní vlhkosti a odvětráním podlah zabývají. Tyto firmy mají zajisté dostatek zkušeností, aby Vám navrhly takové technické řešení Vašeho problému, že odvětrání zemní vlhkosti ve Vašem případě bude bezpečně fungovat k Vaší spokojenosti.

Děkuji
Zdeněk Juráček
en. specialista
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Juráček - EKIS Boskovice VO revital tisk