MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.2.20 / dotaz č. 115613
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, zda byste mi mohli pomoci s dotací z programu NZÚ podoblast B. Našel jsem na Vás jako kontakt přes EKIS. Mám svého energetika, který za mě bude řešit dotace, ale chtěl bych si ověřit pár informací.
Energetik tvrdí, že dosáhneme na B1. Chtěl bych si u Vás ověřit, zda tomu tak je a jestli by nešlo B2. Za chvíli dostanu komplet celý projekt v elektronické podobě. Mohl bych Vám ho poslat na posouzení?

Díky
Jako občan Ústeckého kraje máte nárok na zvýšení dotace o 10%. Cituji "Realizace vybraných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %"

Pro zařazení do oblasti B.1 nebo B.2 slouží Tabulka 4 v dokumentu "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám" https://www.novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2018/09/18/1537271767_NZ%C3%9A_Z%C3%A1vazn%C3%A9%20pokyny%20pro%20%C5%BEadatele%20RD%203-v%C3%BDzva_2018-09.pdf

Výše dotace:
B.1 dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000 Kč
B.2 dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 450 000 Kč
a
B.3.  Podpora na zpracování odborného posudku 35 000 Kč

To zda spadáte do B.1 nebo B.2 bude posouzeno v odborném energetickém posudku zpracovaným energetickým specialistou. V případě, že v současné době spadáte do B.1 budete muset přepracovat projekt, abyste dosáhl hodnot B.2. Základ je, že musíte mít součinitel prostupu tepla minimálně pro pasivní dům. Poté je zapotřebí správně navrhnout zdroj tepla nebo kombinaci zdroje tepla a fotovoltaickou elektrárnou, tak abyste splnil podmínky pro B.2. Doporučujeme tento článek: https://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/10958-priklady-pasivnich-rodinnych-domu-ktere-splnily-podminky-programu-nzu