MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.2.20 / dotaz č. 115682
Dobrý den , prosím, popíši situaci. Bytový dům se čtyřmi byty. Centrálně vytápěn plynovými kotly ve sklepě domu, které ohřívají také boiler na TUV. Každý byt má své měření tepla na své stoupačce vycházející z rozdělovače. Měření v dodaných MWH. Ohřev teplé vody platí každý byt podle spotřebované vody na přívodu teplé vody do bytu. Za celý dům přijde faktury za plyn a ta se rozpočítá na jednotlivé byty podle skutečné spotřeby Tepla - stavy měřičích tepla krát sazba za Mwh tepla a spotřebovaná voda na vodoměrech na teplou vodu krát sazba za 1m3 dodané vody, tedy za její ohřev.

Prosím, jsou obvyklé sazby za 1 Mwh tepla a za ohřev 1m3 TUV s teplotou 51 st.

Poslední platby byly na úrovni:
Byt o velikosti 150 m2......spotřeba tepla v MWh 10,5 x sazba 2 210,- Kč = 23 205,- Kč za 12 měsíců
Spořeba teplé vody 53m3 x sazba za ohřev vody 85,- Kč = 4 505,- Kč za 12 měsíců.
Celkem zaplatil byt za spotřebu plynu k topení a ohřevu TUV 27 710 Kč

Nevíme však, zda jsou zazby za 1MWh / 2210,- Kč a za ohřev 1m3 TUV/ 85,- Kč v obvyklých relacích.
Tyto sazby jsme si stanovili pouze odhadem. Nikde jsem neobjevil zda jsou nějaké obvyklé sazby pro malé kotelny v malém bytovém domě. Dům je zateplen, TUV má cirkulaci aby byla teplá voda, jdoucí do bytů z bojleru ve sklepě, ihned k dispozici.

Prosím o radu.

Dobrý den,
při obvyklé tepelné ztrátě 50% kvůli cirkulaci a výkonu zdroje 85% je cena ohřevu 1m3 zemním plynem (při ceně 1,3 Kč/kWh) cca 120 Kč/m3.
Vámi uváděná hodnota 85 Kč/m3 je spíše nižší a naopak měrná cena 2,21 Kč/kWh u vytápění vyšší.

Rád bych ale upozornil, že rozúčtování topných nákladů se obecně řídí vyhláškou č. 269/2015 Sb. a i v případě kalorimetrického měření spotřeby tepla na vytápění pro jednotlivé byty je nutné zavést "polohové koeficienty".
Platba za teplo se skládá z tzv. základní a spotřební složky. Základní složku si můžete zvolit v rozmezí od 30 % do 50 % celkových nákladů. Spotřební složka se určuje podle hodnot, které naměřila měřidla.
Výše základní a spotřební složky se pak vypočítá dle vzorců, které nalezneme v příloze Vyhlášky.
Náklady na teplo spotřebované při přípravě teplé vody se účtují dle stejné Vyhlášky a také se dělí na základní a spotřební složku. Základní složka vždy činí 30 % a určuje se obdobně jako základní složka u tepla. Spotřební složka tvoří 70 % nákladů a rozpočítává se poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk