MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.3.20 / dotaz č. 115720
Dobrý den, vlastním byt v bytovce se 4 stejnými byty nedaleko Chrudimi a řeším aktuálně výměnu starého kotle na tuhá paliva, který od 9/22 nelze provozovat. Plyn v obci není k dispozici. Bytovka z počátku 70. let nezateplená, pouze výměna plastových oken, ve větrné oblasti nad 500 m.n.m. Každý ze 4 bytů má vlastní zdroj topení a minimálně další soused bude muset také svůj starý kotel na uhlí s ručním přikládáním brzy vyměnit. Jako bytový dům nesplňujeme pravidla pro kotlíkové dotace a náklady na výměnu kotle a věcí s tím spojených by každého z nás přišel odhadem tak na 80-100 tis Kč.

SFRB aktuálně spouští nový bezúročný úvěrový program na rekonstrukci bytových domů i ve spoluvlastnictví FO, se splatností 20 let, kdy podíl vlastní investice je pouhých 24%, minimální výše úvěru 500 tis. Kč, jen musí být rekonstrukcí dosaženo 20% úspory spotřeby energie. Úvěr je možné použít i na pořízení centrálního vytápění domu a modernizaci otopné soustavy(některé byty mají deskové radiátory, některé ještě původní litinové). Předpokládám, že bez finančně nákladného zateplení domu s dlouhou ekonomickou návratností by se požadované 20% úspory nemuselo dosáhnout. Napadlo mne tedy, zda by bylo vhodné si nejprve nechat zhotovit projekt energetických úspor na jehož pořízení lze následně žádat dotaci v rámci běžícího dotačního programu "2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe". Uvažuji správně, že by projekt uhrazený z větší části následnou dotací, mohl správně vyhodnotit, zda lze potřebné energetické úspory 20% dosáhnout i bez nákladného celkového zateplení, tj. pouze instalací centrálního zdroje vytápění a rekonstrukcí otopné soustavy, případně zateplením střechy, nebo mi doporučíte jednodušší způsob, jak si kvalifikovaně prověřit, zda je výhodnější pro vlastníky bytů financovat výměnu vlastního kotle za své každý sám, nebo postupovat společně za pomoci úvěru od SFRB?

Kolik by odhadem mohl samotný projekt energetických úspor na uvedenou bytovku ZP 170 m2 stát, pro případ, že by jeho výsledkem bylo zhodnocení společného postupu všech vlastníků jako nevýhodné (tj. nemožnost dosáhnout na úvěr SFRB bez významných nákladů na rekonstrukci domu z vlastních prostředků)? V případné neposkytnutí dotace na pořízení projektu bych jej musel jako iniciátor celého záměru pravděpodobně uhradit ze svého sám. Proto zvažuji, zda se mi celá anabáze vyplatí, oproti variantě pořešit si nové topení vlastního bytu sám rovnou.

S ohledem na nový bezúročný úvěrový program SFRB na rekonstrukci domů vč. možné změny způsobu vytápění, bude toto zajímat mnoho vlastníku FO podobných bytovek, kteří na kotlíkovou dotaci nedosáhnou.

Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den
projekt energetických úspor pro vámi popisovaný objekt by odhadem stál 50-60 tisíc Kč. Jde o to, že projekt nemůže posoudit pouze vámi navrhované řešení, ale všechny možné energetické úspory. Bude li projekt energetických úspor kvalitně připraven, pak máte nárok na 70% nákladů na projet a to bez ohledu, zda bude 20% úspora prokázána. Samozřejmě musíte vždy počítat, že 30% ceny projektu musíte uhradit z vlastních zdrojů.

Dle příručky žadatele SFRB
Každý projekt musí vést ke zvýšení energetické účinnosti, kterou se rozumí množství uspořené energie, určené odborným odhadem spotřeby před a po realizaci projektu, doložené průkazem energetické náročnosti budovy.

To znamená, že stejně budete potřebovat pro případnou žádost PENB před a po realizaci. Projekt energetických úspor ani audit či posudek vám v žádosti nebude uznán.

Máte li tedy zájem čerpat bezúročný úvěr z programu SFRB doporučoval bych nechat si vyhotovit PENB před realizací a PENB po případné realizaci výměny kotle. Také bych doporučoval kontaktovat případného dodavatele nového kotle a zkonzultovat s ním zda je možné úspory docílit.

Teorie říká, že výměnou starého kotle s ručním přikládáním za moderní automatický kotel, lze dosáhnout úspory až 25% roční spotřeby paliva. Reálná úspora z praxe je pak okolo 15%.