MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

29.2.20 / dotaz č. 115748
Dobrý den, pane inženýre Veselý,
děkuji velice za reakci na můj dotaz. Dovolím si ještě takto odpovědí dotaz rozšířit a upřesnit.
Váš návrh řešení /vše nad záklopem/ bohužel realizovat nemohu a rád bych využil řešení s využitím i prostoru mezi trámy. Dávalo by Vám smysl následující řešení vycházející z Vašich předchozích rad k tomuto tématu?
Skladba opět směrem zevnitř z teplého prostoru ven do studené pochozí půdy.
-omítka na rákos
-spodní záklop 1,5 cm
-trámy cca 24 cm - vyplnit čedičovou vatou do horní úrovně trámů
-přes trámy vytvořit napříč rošt z latí 4x8 cm na výšku v odstupech cca 60-100 cm resp. na šíři zvolené izolace, opět vyplnit vatou do urovně horní hrany / nebo jen do výšky 6 cm, aby pod záklopovými prkny zůstala větrací dutina/
- vysoce paropropustná folie jen proti prachu
- zaklopit prkny 3 cm různých šíří s větracími škvírami cca 3-5 mm

Oslovil jsem přímo Vás, protože jako jediný jste na různých forech a dotazech nevylučoval pro tento častý případ studené půdy starších domů s trámovými stropy, realizaci bez obtížně realizovatelné parozábrany, difůzně otevřenou.

Děkuji a přeji hezký den
Dobrý den.
Děkuji za doplnění Vašeho dotazu.

Takto popisované řešení je možné. Výsledkem tedy je, že nad úroveň horního líce stropních trámů přibude 8 cm roštu + k tomu tloušťka prken podlahy. Tím se dosáhne dobré podchozí výšky na půdě.
Celková tloušťka tepelné izolace z MV bude tedy 24 cm mezi stropní trámy a řekněme 8 cm mezi latěmi roštu. Tedy celkem 32 cm. I přes oslabení izolace v místě dřevěných prvků, celkový součinitel prostupu tepla U (W/m2.K) bezpochyby vyhoví na doporučení normy. Přes trámy souvisle probíhá 8 cm MV.
Doplnit by šlo druhý rošt, pokud bychom řekli, že bude vytvářet již jen provětrávanou mezeru, může být snížen například na 3 cm (latě 30/30 mm). V místě pruhu nad trámem může být i prostor druhého roštu vyplněn izolací, tím by byly trámy dostatečně zajištěné.
Vhodné by bylo ponechat kolmo na směr latí horního roštu u krajů půdy větrací mezery. Fólie proti prachu musí být opravdu vysoce paropropustná a je asi míněno vložit ji shora na poslední vrstvu MV. Prkna bych doporučil volit tenčí než 30 mm, menší tloušťka, menší difúzní odpor. Pokud budou latě po 600 mm, stačí na únosnost jistě i 20 mm. Větrací škvíry v pořádku.
Celková tloušťka konstrukce nad trámy by tedy přibyla 8 + 3 + 2, celkem tedy 13 cm.

Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.

Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk