MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.3.20 / dotaz č. 115823
Dobrý den, prosím o vysvětlení jaký je princip lokální distribuční soustavy. Jaké jsou pozitiva a negativa, na čem vydělává provozovatel LDS.
Děkuji
Dobrý den,děkuji za váš dotaz. Princip lokální distribuční sítě (LDS) je srovnatelný s distribuční soustavou dominantních distributorů (ČEZ, EON, PRE) působící v ČR. LDS vznikají většinou ve velkých podnikatelských závodech, případně v obytných zónách a jsou vždy pevně ohraničeny a definovány. K provozování LDS je potřeba licence na distribuci elektřiny a obchod s elektřinou. Tyto licence vydává Energetický regulační úřad (více na www.eru.cz) na základě žádosti a po splnění technických a ekonomických podmínek. Pro každou LDS musí být stanoven provozní a havarijní řád a každoročně musí být plněny zákonné povinnosti (evidence, výkaznictví, cenotvorba, osoba odpovědná za provoz atd).
Co se týká odběratelům el. energie, kteří jsou připojeni k lokální distribuční soustavě, tak oproti dominantním distributorům mají několik výhod. Provozovatel LDS je většinou menší firma, která je schopna pružněji reagovat na individuální požadavky odběratelů, realizovat širší škálu technických řešení a dosahuje i nižších nákladů u srovnatelných řešení, což se vždy promítne do ceny el. energie koncovému odběrateli. V případě že provozovatel LDS má v síti i vlastní zdroje el. energie, tak může odběratelům nabídnout i lepší cenu za silovou část el. enrgie. Provozovatel LDS tedy vydělává na distribuci el. energie.
Cena elektrické energie pro koncového uživatele se skládá z několika položek, přičemž ERÚ cenovými rozhodnutími každoročně stanovuje cenu za distribuci a ceny souvisejících služeb. Ceny za prodej silové el. energie stanovují jednotliví prodejci. Cena za silovou el. energie tvoří cca polovinu celkových nákladů konečného spotřebitele.
Pro další infomrace doporučuji webové stránky Energetického regulačního úřadu a zákon 458/2000 Sb, v platném znění,kde najdete další podrobnější informace.
Odpovídá:  Ing. Pavel Němec* - EKIS Mohelnice TAV Development
Téma:  Elektřina
tisk