MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ NEJMÉNĚ DO KONCE OMEZUJÍCÍCH OPATŘENÍ.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

5.3.20 / dotaz č. 116097
Dobrý den. Chtěl bych si na zahradě postavit posezení s udírnou a grilem. Půdorys venkovního grilu,kamen a udírny by byl cca šířka 3 metry x cca 1 metr, výška zastřešení cca 2,2 metru (šikmá střecha z trapézového plechu min sklon 8°, podhledově by byly přiznané trámy a na nich dřevěné palubky). Představa je tři části o šířce cca 1 metr. A to vlevo ohniště s grilem s vlastním komínem, uprostřed venkovní kamna (sporák) a napravo udírna se společným komínem.Kamna by sloužily buď samostatně, nebo současně jako zdroj tepla pro udírnu.Jaký nejmenší průměr komínů mohu použít?Jakou nejmenší výšku? Dál se chci zeptat.1) Ohniště krbu i kamen vyzdím ze šamotových cihel.Můžu na to použít klasickou vápenco- cementovou maltu? 2)Z čeho udělat nosný strop u grilu? Armovaný beton a na to vyzdít komínový sytém z letovic? 3) Komín společný pro kamna a udírnu bych vyzdil z plných cihel,šamotové komínovky z letovic obložené rohoží s tepelnou odolností nad 1000 °C. V místě prostupu střechou by přešel komín z cihel do komínových tvárnic až po samotný konec.Přibližně 50 cm nad zemí bych v komíně dal odbočovací T kus pro udírnu a do něho vsadil trubku z kovu vyúsťující ve středu a dně udírny.Cca ve 180 cm další T kus, nebo sopouch? (odvod spalin z udírny). Kde mezi T kusy umísti regulační klapku? Existují nějaké rozptylovače kouře a plamenolamy. Jak mají být uzpůsobeny a jak se užívají? Děkuji za odpovědi. Případně bylo by možná konzultace po telefonu?
Váš dotaz je na poměry a možnosti internetové poradny poměrně nadstandardně komplexní. V podstatě se jedná o posouzení projektu (návrhu), které však lze touto cestou provést jen omezeně a obtížně. Pro podobné případy je ideální osobní návštěva ve středisku EKIS v okolí Vašeho bydliště.
V této poradně Vám můžeme nabídnout pouze jednoduchý nástin spolu s odpovědí na jednotlivé otázky:
- dimenzi komínů v případě otevřených venkovních ohnišť s účinnou výškou pod 5 m je (zjednodušeně řečeno) doporučeno volit co největší
- nejmenší dimenze ani nejmenší výška komínu nejsou v tomto případě legislativně upraveny
- na návrh podobné soustavy jsou legislativně kladeny pouze požadavky z hlediska požární bezpečnosti, případně ovlivnění okolního prostředí zplodinami hoření
- pro vyzdění lze použít šamotové cihly i vápeno-cementovou maltu, i když funkčně lepší je malta šamotová
- rovněž krycí desku (strop) lze realizovat z klasického konstrukčního betonu, i když opět je lepší beton s přídavkem šamotu. Pro armování je lépe použít slabší dráty umístěné v horní polovině vrstvy
- komínový systém s šamotovými vložkami (např.z Letovic) lze samozřejmě použít
- při napojování části vyzděné z cihel a části s šamotovými vložkami je nutné zachovat stejnou plochu průduchu a umožnit dilataci vložek
- je možné (pravděpodobné), že Vámi popsaný systém "zapojení" udírny do společného komínu nebude optimálně funkční. Optimálním řešením je samostatný komín udírny
- s pojmy "rozptylovač" a "plamenolam" máme poněkud problém, nicméně pravděpodobně popisujete zařízení zajišťující distribuci kouře v udírně. Podobná zařízení jsou sice na trhu a snaží se sloužit jako náhrada správně provedeného vedení kouře, ale jejich reálná účinnost je sporná
Obecně lze doporučit, obrátit se se stavbou, nebo alespoň návrhem na odbornou firmu, nebo alespoň konzultovat osobně v regionální kanceláři EKIS. Zejména správná konstrukce udírny je velice důležitá a měla by být řešena samostatně včetně odvodu kouře, a to minimálně z důvodu nutné regulace hoření, která by byla ve Vašem návrhu poměrně obtížná.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Ostatní
tisk