MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ NEJMÉNĚ DO KONCE OMEZUJÍCÍCH OPATŘENÍ.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.3.20 / dotaz č. 116311
Podle jakých parametrů navrhnout FV systém pro nepravidelně obývaný objekt, kdy je spotřeba energie velmi kolísavá a těžko předvídatelná? Dodavatelé pochopitelně preferují nabídku výkonných systémů, ale podle názorů jiných prodej přetoků do distribuční sítě jen prodlužuje návratnost investice do systému. Volit tedy raději "minimální" systém?
Dobrý den, děkuji za váš dotaz.

Velikost FVE je třeba navrhovat podle toho, co od ní očekáváte.

Pokud chcete jen snížit současnou spotřebu, je třeba zjistit nebo odhadnout průběh dosavadní spotřeby. Tedy zjistit, kolik kWh se spotřebuje dopoledne, kolik večer, jak se liší spotřeba v létě a v zimě pod. Ideální by bylo instalovat podružný elektroměr se záznamem, například:
https://www.enika.cz/em111din-av81x-s1pfb_z23894/
Jestliže je většina spotřeby přes den (například dlouhodobě běží nějaké spotřebiče), lze navrhnout velikost FVE tak, aby se veškerá výroba ihned spotřebovala. Přebytky se obvykle používají pro ohřev vody.
Jestliže je významná část spotřeby v noci, lze zvážit instalaci akumulátoru elektřiny. Totéž platí i v případě, že spotřeba má náhodný charakter. Velikost FVE se pak volí tak, aby se vyrobená elektřina dala použít pro dobíjení baterie.

Pokud má FVE zajistit plnou energetickou soběstačnost objektu, pak je nutné pořídit větší akumulátor, který bude dobíjen FVE (a nejspíš i nějakým dalším zdrojem, např. benzínovou elektrocentrálou). Opět je třeba změřit nebo odhadnout průběh spotřeby elektřiny během dne a během roku a podle toho dimenzovat akumulátor.

Pokud chcete pomocí FVE snížit účty za elektřinu, je třeba ji dimenzovat tak, abyste vyrobenou elektřinu spotřeboval beze zbytku. Dodávka přebytků do sítě je administrativně složitá (musíte mít licenci pro podnikání v energetice) a ceny jsou hluboko pod výrobními náklady.

FVE bez akumulace stojí cca 55 tis. Kč/kW (včetně DPH). Roční výroba je v ideálním případě 1000 kWh/kW (spíš trochu méně, zejména při nešikovném umístění panelů ). Při 20 letech životnosti je cena elektřiny „zadarmo ze sluníčka“ okolo 2,75 Kč/kWh. Pokud bude FVE předimenzovaná, takže využijete třeba jen 80 % vyrobené elektřiny, stoupne odpovídajícím způsobem i cena elektřiny z FVE. Je zřejmé, že dodávat takovouto elektřinu do sítě za cenu 0,3 až 0,7 Kč/kWh není výhodné.
FVE s akumulací stojí cca 80 tis. Kč/kWp, výsledná cena elektřiny je pak 4 Kč/kWh. Případná dotace z programu Nová zelená úsporám může tuto cenu snížit, až na polovinu.

Za jakou cenu elektřinu nakupujete? To zjistíte z faktury. Pozor, je třeba uvažovat jen platby za kWh. Stálé platby za jistič platíte bez ohledu na spotřebu. Cena elektřiny ze sítě je v jednotarifní sazbě D02 cca 4,5 až 5,5 Kč (podle vašeho bydliště a vašeho dodavatele elektřiny). Pokud máte třeba tepelné čerpadlo a sazbu D57, pak máte k dispozici elektřinu ze sítě za 2,5 až 3,5 Kč/kWh. Ekonomický přínos FVE se tedy může pohybovat v řádu stokorun ročně.

Jestliže je v objektu spotřeba nepravidelná, nemusí být FVE příliš vhodným řešením.
Přeji hodně úspěchů při pořizování a provozu FVE!
Karel Srdečný