MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.5.20 / dotaz č. 116803
Dobrý den,
navazuji na dotaz č. 116686.
Můžete mi prosím poradit, z jakého právního předpisu vyplývá, že pokud má objekt
vlastní číslo popisné, tak musí mít samostatný PENB?
Řeším stále případ, kdy developer žádá o stavební povolení na dva samostatné rodinné domy, přisazené
k sobě (tzv. dvojdům), a zpracovatel PENB trvá na tom, že stačí zpracovat
pouze jeden PENB, do něhož zahrne oba rodinné domy coby jeden stavební objekt.
Já s tím na základě vaší informace nesouhlasím, ale nemám oporu v zákoně a tak
se mi špatně argumentuje.
dobrý den,

zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění:
v paragrafu 7a hovoří o PENB:
(1) Stavebník, vlastník budovy…. jsou povinni
a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

v paragrafu 2

f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení,

g) automatizačním a řídicím systémem budovy systém sestávající ze všech výrobků, softwaru a inženýrských služeb, které podporují energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz technických systémů budovy pomocí automatického ovládání a umožňují ruční zásah pro nastavení některých vstupních parametrů,

m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy,

p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení,

Nikde se nemluví o PENB pro dvě budovy - vždy budova (definice výše) nebo ucelená část budovy.

S pozdravem
jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk