MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.5.20 / dotaz č. 116871
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně nutnosti Energetického posudku. Jedná se o administrativní budovu, u které se budou zateplovat fasády a vyměnovat okna. Vytápění je pomocí 3 plynových kotlů o výkonu 120 kW, tedy celkový instalovaný tepelný výkon je 360 kW. V zákoně 406/2000 Sb. v & 9a bylo uvedeno, že se musí zpracovat Energetický posudek při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW. V současně platném zákoně 406/2000 Sb. v aktuálním znění 25.1. 2020 jsem v & 9a tento údaj nikde nenašel. Chtěl bych se tedy zeptat, zda nám opravdu stačí nechat zpracovat pouze Energetický průkaz a Energetický posudek mít nemusíme. Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
novelou 3/2020 Sb. zákona 406/2000 Sb. z 25.1.2020 byla povinnost zpracování energetického posudku s instalovaným výkonem nad 200 kW zrušena. Energetický posudek je ale vyžadován zákonem o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. V paragrafu 16 odst. (7) je uvedeno, že právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek (dle zákona 406/2000 Sb.) prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.
Tato povinnost byla před 25.1.2020 v takovém legislativním vakuu, protože zákon 201/2012 Sb. energetický posudek vyžadoval, ale zákon 406/2000 Sb. naproti tomu definoval případy, pro které je možné posudek dělat a posudek kvůli zákonu o ochraně ovzduší mezi nimi nebyl. Po novele z 25.1.2020 je toto ale již napraveno. Zákon 406/2000 Sb. toto již připouští ve svém § 9a odst. (2), písmenu a).
Pro administrativní budovu tedy potřebujete Průkaz energetické náročnosti (povinnost dle 406/2000 Sb.) i Energetický posudek (povinnost dle 201/2012 Sb.).
S pozdravem
Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk