MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.5.20 / dotaz č. 116932
Dobrý den, chci se zeptat na omezení komína od venkovního krbu, který je součástí zastřešené boudy, přičemž komín stojí cca 5 m od obytného domu. Máme okna ve 2. patře cca 8 m nad jeho vyústěním a jde nám do nich kouř. Platí i pro komíny od takovýchto krbů pravidla o minimální výšce vyústění? Lze takový komín provozovat?
Děkuji
Na komíny postavené mimo budovu se v principu nevztahuje ČSN 73 4201 řešící, mimo jiné, výšku komínu jak v budově, kde je osazen spotřebič, tak ve vztahu k budovám okolním.

Pro stavbu komínů mimo budovy, platí nicméně obecně požární zákon a stavební zákon v aktuálním znění. Pro provoz takových komínů pak platí občanský zákoník.

Platí tedy, že tyto stavby by měly být schváleny stavebním úřadem a jednou ze základních podmínek je, aby nedošlo k obtěžování okolí zplodinami spalovaní.

Lze citovat např. požární zákon §1, odst.(2) – Každý je povinen počínat si tak, aby … neohrozil život a zdraví osob, …, nebo stavební zákon §8 , odst.(1) – Stavba musí být navržena a provedena tak, aby … splnila základní požadavky, kterými jsou .. c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí.

Z výše uvedeného plyne, že komín se spotřebičem, který produkuje zplodiny obtěžující okolí nelze provozovat.

Podobné situace by měl řešit stavební úřad z titulu výkonu státního stavebního dozoru, nebo hasičský záchranný sbor, případně lze postupovat žalobou dle občanského zákoníku.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
tisk