MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.5.20 / dotaz č. 116987
Dobrý den,
již jsem Vám dotaz pokládal a rád bych se zeptal ještě na jedno doplnění.
Dotaz s Vaší odpovědí:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/116871
V zákoně 201/2012 Sb. v paragrafu 16 odst. (7) je uvedeno, že právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem.
Chápu to tedy správně, že pokud to není technicky možné (napojení na CZT, instalace tepelného čerpadla), tak nechávat zpracovat Energetický posudek nemusím? Kdo má určit, zda to je či není technicky možné – autorizovaný projektant? A kdo to pak kontroluje SEI nebo SÚ, jestli mám Energetický posudek k PENB či nikoliv?
Děkuji za doplnění odpovědí.
Dobrý den,
ne, to se právě prokazuje tím energetickým posudkem. Jedná se energetický posudek který prověřuje technickou proveditelnost, ekonomickou proveditelnost a ekologickou proveditelnost. Energetický posudek tedy ze zákona potřebujete.
S pozdravem Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk