MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.5.20 / dotaz č. 117078
Měl bych zájem o vypracování energetické studie pro řadový dům v Praze. Zvažujeme rekonstrukci domu a rádi by jsme zjistili, jaké úpravy by se nám vyplatili. Co vše je třeba pro vypracování studie? Děkuji za odpověď.

S pozdravem,

Dobrý den,
pro energetickou studii pro posouzení vhodnosti opatření k rekonstrukci domu je potřeba nějaká alespoň základní projektová dokumentace, ze které je možné odečíst rozměry jednotlivých konstrukcí obálky budovy (oken, stěn, střechy, podlahy). Dále je potřeba znát energetické systémy domu (zejména systém vytápění) - tzn. jaké energie používáte (vytápíte plynem, elektřinou, dřevem, uhlím) a jaké máte fakturační spotřeby. Pak už energetik, nebo i některý projektant bude schopen vypočítat energetickou náročnost stávajícího stavu, ideálně i porovnat s reálnou fakturací a následně vyčíslit úspory, kterých můžete dosáhnout jednotlivými opatřeními. Následně odhadne cenu navržených opatření a může vyčíslit ekonomické návratnosti.
Na většinu opatření snižujících energetickou náročnost budov je možné čerpat dotaci - ve Vašem případě zřejmě Nová zelená úsporám (NZÚ). Je tedy vhodné se rovnou obrátit na energetického specialistu. Pokud totiž na základě studie zjistíte, co se vám na daném objektu vyplatí realizovat, je možné studii překlopit do energetického posudku NZÚ, vypracovat projektovou dokumentaci změn a podat žádost o dotaci. Energetický posudek již na rozdíl od studie musí autorizovat osoba oprávněná - energetický specialista.
S pozdravem
Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk