MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.5.20 / dotaz č. 117089
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně PENBu. Jedná se o objekt sloužící jako domek pro hosty (na katastru není účel stavby specifikován - je součástí parcely k RD). Uvedený objekt bude v rámci stavebních úprav rozšířen o zádveří (cca 3 m2) a dispozičně upraven. Stavební úřad chce po projektantovi PENB. Objekt má půdorysné rozměry 3,8 * 11 m. Můj dotaz tedy je, jak mám k hodnocení objektu přistoupit. Nejsem si moc jistý, jestli objekt hodnotit jako větší změnu dokončené budovy, či jako novostavbu.
Děkuji
Dobrý den,
celková energeticky vztažná plocha mi méně než 50 m2. Dle zákona 406/2000 Sb. § 7 ods.(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 (požadavky, kdy musí být PENB zpracován) nemusí být splněny mimo jiné i u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2. Dle § 7a ods.(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 (kdy se má dělat PENB) se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

PENB tedy ze zákona není nutné zpracovávat. Pokud je z nějakého důvodu i tak vyžadován, pak je potřeba jej udělat na změnu budovy. A jsou 2 změny dokončené budovy - 1) větší změna (dělá se PENB), 2) jiná než větší změna (nedělá se PENB, jen se dokládá, že všechny měnění konstrukce splní doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla). Větší změna je to, když měníš 25% obálky budovy. To zase není splněno. Takže znovu není potřeba PENB. Stačí doložit, že všechny měnění konstrukce splní doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2.

S pozdravem
Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk