MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

DISTANČNÍ KONZULTACE V PORADNÁCH EKIS

Od r. 2021 budete moci
V PORADNÁCH EKIS KONZULTOVAT DISTANČNĚ, nejen osobně a on-line. DISTANČNÍ KONZULTACE přinesou výhody audio+video kontaktu, ale bez zdravotního rizika.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.5.20 / dotaz č. 117105
Dobrý den,
rád bych se s Vámi před startem své stavby poradil ohledně projektu mého pasivního domu. Jedná se o bungalov z VPC 175mm, pultová zelená střecha. Na dům budu čerpat dotaci B.2 z programu NZÚ. Chtěl bych se poradit ohledně stavebních částí:

1) Strop - v projektu mám skládaný od Ytongu. Máte zkušenosti s jinými druhy? Přemýšlím nad Spiroll panely nebo dokonce jsem si říkal, proč mít těžký betonový strop u bungalovu a prověřuji dřevěný strop s I-nosníky se zavěšeným sádrokartonovým stropem a foukanou izolací. Zde by mě opravdu zajímal Váš názor - skládaný strop mi přijde dost drahý a časově náročný. Panely jsou určitě o něco levnější a je to hned hotové. A dřevěný strop si myslím, že vyjde suverénně nejlevněji a je to rychle. Otázka, zda to vyhoví parametrům budovy a taky jestli by nebyl problém kvůli VPC 175mm. Také by se mohla teoreticky zeslabit deska.

2) založení 1. řady - opravdu se běžně používají systémové IZO bloky od dodavatele VPC? Přijde mi to drahé. Nejsou jiné ekonomičtější varianty? Projektant mi taky pod nenosné příčky z Ytongu doporučuje dát pěnové sklo (Perinsul) a o tom už vůbec nejsem přesvědčený. Dali byste ho nebo ne? Nebo něco např. jiného?

3) základová deska - tloušťku desky atd. bych neřešil, to je na projektantovi i když si myslím, že je předimenzovaná. Ale je potřeba mít 300mm XPS? Musí mít stejnou tloušťku jako fasádní polystyren, který má 300mm? Myslím, že ne, jelikož je schovaný pod zemí a je pod úrovní podlahy a celé obálky domu.

4) celkové připomínky k projektu - budu rád, když se na projekt letmo podíváte a řeknete mi své připomínky - na co si dát pozor, co byste změnili atd. - budu moc rád.
V příloze mohu poslat projektové podklady. Budu se těšit na zpětnou vazbu.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Předně je potřeba zdůraznit, že odpovědnost za návrh stavby nese Vámi vybraný projektant a veškeré případné změny návrhu stavby podléhají jeho schválení. Z naší strany se tak může jednat pouze o doporučení.

1) Vámi popsaný strop zřejmě zároveň nese střechu domu. Z hlediska konstrukce pasivního domu je možné i u zděného bungalovu řešit nosnou konstrukci střechy ze dřevěných I-nosníků nebo dřevěné příhradové konstrukce a izolaci integrovat mezi nosné prvky. Důležité je statické dimenzování konstrukce, a to zejména z hlediska zatížení zamýšlenou zelenou střechou. Z tohoto pohledu jsou vhodnější zelené střechy osázené sukulentními společenstvy na tenké vrstvě substrátu. Je nutné také počítat s potřebným zavětrováním stěn vyzdívaných z úsporných VPC (vápenopískových) bloků tloušťky 175mm.

2) Pro založení první a případně i druhé řady zdiva z vápenopískových bloků je potřeba použít systémové ISO bloky pro přerušení tepelného mostu. Materiál VPC má vysoký součinitel tepelné vodivosti (vede teplo). Naopak použití pěnového skla pod příčkami z pórobetonu nemusí být nutné. Nicméně i zde může mít svůj význam a záleží opět na projektantovi, který společně s energetickým specialistou optimalizuje celkové řešení, zda je eliminace tohoto tepelného mostu potřebná pro získání podpory NZÚ (Nová zelená úsporám). Tato opatření nepochybně zvyšují cenu realizace, ale z dlouhodobého hlediska můžeme počítat s jejich návratností, která je významně zkrácena zejména v případě přiznání dotace.

3) Izolační vrstva základové desky v tloušťce 25-30 cm není u pasivního domu ničím neobvyklým, uvážíme-li, že díky stabilní teplotě zeminy přetrvává nízká teplota pod základovou deskou i na jaře a na podzim, tedy na začátku a na konci topné sezóny, kdy je však venku tepleji. Podle použitého materiálu XPS předpokládám, že se jedná o izolaci pod základovou deskou. Místo XPS je zde obvykle možné použít levnější desky perimetr – opět však záleží na zpracovateli projektu.

4) Projekt není možné hodnotit v rámci internetové poradny. Projektové podklady však můžete přinést na osobní konzultaci. Za tím účelem můžete též využít služeb některé z poraden EKIS ve Vašem okolí.

Viz také odkaz: https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/


Děkuji, že jste využil služeb naší poradny. Budu se těšit na osobní setkání.

S pozdravem,

Miroslav Misař