MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

18.11.08 / dotaz č. 11730
Dobrý den,
nevím zda můj dotaz je v souladu s vaší činností. Pokud ne, předem se omlouvám.

Letos jsem formou na klíč dostavěl dřevostavbu. Při práci v půdním prostoru (dům je přízemní) jsem našel v provedení zateplení stropu nedostatky (strop je ze sádrokartonu, nahoře je vrstva izolace - skelná vata). Jsou to problémy o kterých si myslím, že jsou nedostatky, především vzhledem k funkci izolační. Vata je volně uložená na konstrukci sádrokartonu mezi prvky příhradových vazníků. Jde o to, že
1, na některých místech je uložena nedostatečna a nepříléhá k vazníkům - vznikají drobné mezery,
2, na půdě jsou volně vedeny kabely elektroinstalace (přes spodní část vazníků), které nadzvedávají izolaci - ta je většinou volně přehozena přes tyto kabely,
3, na některých místech je izolace provedena s natrhaných zbytků, které jednak nesplňují projektem stanovenou tloušťku a navíc jsou uloženy zase tak, že vytvářejí drobné prostupy
4, mezi vazníky a stropním sádrokartonem je 4cm mezera, která má být dle projektu vyplněna izolací - bohužel tomu tak většinou není.

Můj dotaz zní (za předpokladu, že jsem dokázel vysvětlit danou věc), zda tyto skutečnosti zásadním způsobem ovlivňují celkovou izolační funkci stropu nebo jsou to zanedbatelné drobnosti, které nemají vliv na tepelné vlastnosti.

Děkuji za pomoc
Vážený pane,
pokud izolace neodpovídá projektu, je to samozřejmě důvod k reklamaci stavby.

Obecně platí, že vrstva izolace by měly být kompaktní a souvislá, jinak ztrácí efekt. Výhodné je proto pokládat izolaci ve dvou vrstvách, aby se eliminovaly různé mezery, ker kterým v praxi nevyhnutelně dochází. Tak jak problém popisujete, lze odhadnout zhoršení izolační schopnosti řádově v desítkách procent. Pro přesnější určení ne nutná prohlídka na místě a vyčíslení plochy "nedodělků", případně termovizní snímek.

Co ce týče chybějící izolace pod vazníky, nemusí to být vážný problém, pokud jsou vazníky dobře izolovány např. z horní strany. Je-li vzduchová dutina uzavřená, funguje jako tepelná izolace (i když ne tak dokonale jako třeba minerální vata). Pokud je ale otevřená, tzn. vzduch může mezerou proudit, pak vzniká tepelný most a v extrémním případě může dojít i k závažnějším projevům, nejspíš se vám nosníky můžou "vyrýsovat" na stropě vlhkostí zkondenzovanou tam, kde izolace chybí.

Doporučil bych vám požadovat po dodavateli odstranění vad, nejsnáze položením další vrstvy izolace na stávající. Pokud střecha není těsná, tj. do půdy může "profukovat", je velmi vhodné překrýt izolaci ještě větrotěsnou vrstvou, jinak izolace bude fungovat hůře, za větrného počasí vám vítr "vyfoukne" z izolace teplý vzduch, takže to celé přestane fungovat.

"*go200809"
Odpovídá:  - tisk