MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.6.20 / dotaz č. 117342
Dobrý den,
bydlíme v bloku budovy (ve tvaru "U") který je historicky rozdělen na 3 samostatné subjekty (3x "SVJ").
V budově je jeden výměník dodavatele tepla s jedním fakturačním měřidlem a 3 ks měřidel poměrových (každé SVJ 1 ks).
Kdo má povinnost toto poměrové měřidlo(podle kterého každé SVJ platí za dodané teplo) dodat (zaplatit)?
Ve smlouvě s dodavatelem tepla se uvádí ,že současné poměrové měřidlo je v majetku SVJ.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, z Vašeho popisu je zřejmé, že se jedná o poměrové měřiče tepla, které jsou ve vlastnictví vždy konkrétního SVJ a slouží k rozúčtování náměru od dodavatele tepla na konkrétní SVJ. V tomto případě náhradu měřidla uhradí vlastník měřícího zařízení. S ohledem na situaci, že všechna 3 měřidla byla pravděpodobně pořízena v jednom roce, doporučuji spolupracovat s ostatními SVJ, ať nová měřidla jsou stejného výrobce a typu z důvodů přesnosti měření a nových možností dálkových odečtů. Lhůta pro ověření přesnosti měření po 4 letech od výroby měřidla zůstává nadále v platnosti a opět ji hradí vlastník měřícího zařízení pokud se strany nedohodnou jinak.
Odpovídá:  Ing. Libor Valový - EKIS Ostrava DK projekt tisk