MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

26.11.08 / dotaz č. 11760
Dobrý den, z literatury a Vašich článků vím, že nízkoenergetický dům má spotřebu energie pod 50 kWh/m2 vytápěné plochy/rok. Chtěl bych se zeptat zda se
1)za vytápěnou plochou u rodinného domu považují pouze vytápěné místnosti nebo třeba i chodby a garáž kde je zavřené topení, ale tyto plochy sousedí s vytápěnými místnostmi;
2)do spořeby energie (kWh)počítá pouze spotřeba na vytápění domu (plyn a TUV)nebo i náklady na elektřinu (svícení, vaření,...)
3)a jak je zohledněn v této spotřebě počet bydlících osob (a dětí), řeší to nějaká norma či model?
Děkuji za vaši odpověď
Vážený pane,

děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj odpovídáme následující.

Nízkoenergetické domy jsou budovy s roční plošnou měrnou potřebou tepla na vytápění eA, nepřesahující 50 kWh/m2 rok a které využívají velmi účinnou otopnou soustavu.Podle stavu techniky se může v budoucnu tato hraniční hodnota dále snižovat.(viz.ČSN 730540-2 2007 příloha A.5.4.).

Za vytápěnou plochu se považují vytápěné místnosti vč. chodeb bez garáží.

Výpočet roční spotřeby tepla na vytápění se provádí třemi způsoby,a to:
-podle ČSN 060210,ČSN 730542,ČSN 383350
-podle evropské normy ČSN EN 832
-podle postupu používaného v SRN(WschVO),1995

V rámci hodnocení spotřeby tepla se předpokládá využití tepelných zisků ze slunečního záření. Průměrné tepelné zisky ze slunečního záření se stanoví ze vztahu:
EZm=Egm.Aop.T.cm.cn (kWh/měs)

Počet bydlících osob se nezohledňuje.

S pozdravem

Ing. Josef Šťastný
energetický poradce ECČB

do spotřeby se započítává pouze spotřeba tepla na vytápění domu.

"*go260809"