MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.6.20 / dotaz č. 117712
Dobrý den, v souovislosti s dotazem 117683 bych se chtěl tedy ještě zeptat, jestli je chybou, pokud u podlahy na terénu nebudu tedy dělat přepočet pro podlahy na zemině, ale budu uvažovat U dle teplotně technického výpočtu skladby a Uref=UN20. Hodnota sice nebude odpovídat realitě, ale bude vycházat PENB z hlediska Obálky budovy (Uem). V daném případě mám problém jenom slpnit Uem, ostatní hodnoty jsou splněny. Zároveň bude tento objekt kontrolován SEI. Mám se tedy s dotazem obrátit na SEI? Děkuji
Dobrý den,
bohužel nevím přesně, co nyní dotazem myslíte. Buď použijete pro výpočet ČSN EN ISO 13 370, pak musíte zadat U skladby podlahy bez vlivu zeminy (k tomu se vztahovala ta minulá odpověď) nebo použijete výpočet zadáním teploty přilehlé zeminy. I v tomto případě je však nutno zadat také jen U samotné skladby bez vlivu zeminu. A také je nutno zadat odhadovanou teplotu zeminy. Při tomto alternativním postupu zadání (zadáním odhadované teploty přilehlé zeminy) budou měrné tepelné ztráty podlahy na zemině vždy lineárně závislé na zadaném U skladby. To jest při tomto způsobu zadání nenarazíte na problém, který byl popisován v minulé odpovědi v případě postupu výpočtu dle EN ISO 13 370. Pokud zadáte při tomto postupu výpočtu U skladby UN*fR a ostatní konstrukce a tepelné vazby budou minimálně na této úrovni, tak splníte Uem,R.
Splnění Uem,R při výpočetním postupu dle EN ISO 13370 byl právě problém u velkých hal (velká podlaha na zemině) vzhledem k nelineárně závislých měrných tepelných ztrát
na U skladby podlahy (viz minulá odpověď). Proto v nové vyhlášce o ENB je tam alternativní způsob posouzení, resp. zadání, který je popsán výše. S tím, že teplota zeminy je uvažována 5°C (a tu byste při výpočtu tepelných ztrát měl zadat).
S pozdravem Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk