MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.6.20 / dotaz č. 117732
Dobrý den. CHci napojit peletová krbová kamna s teplovodním výměníkem Kalor Grazia 14kw na komín,který má celkovou výšku 6m, účinnou výšku 5m a průměr 200. CHci se zeptat zda je komín vyhovující či ne.
S pozdravem
Dle provedeného orientačního výpočtu, komín dimenze 200 mm, nevyhovuje.

V zadání pro výpočet spalinové cesty chybí některá data týkající se spalinové cesty (připojení na vzduch, připojení kouřovodu, skladba komínové konstrukce apod.). Tyto parametry jsou do výpočtu dosazeny.

Rovněž chybí technická data spotřebiče. Výrobce nemá tento typ spotřebiče uveden na svých webových stránkách. Technická data spotřebiče jsou do výpočtu dosazena dle informací na stránkách výhradního dovozce, ale i zde chybí důležité parametry pro výpočet (teplota spalin, hmotnostní tok spalin). Do výpočtu jsou dosazeny hodnoty obvyklé.

V orientačním výpočtu, který vám pošleme, je počítáno s možností celoročního provozu z důvodu ohřevu teplé vody (teplota okolního vzduchu 30° pro tlakovou podmínku) a teplotou spalin při plném zatížení spotřebiče 105°C a při částečném zatížení spotřebiče 70°C. Spotřebič je opatřen ventilátorem, ve výpočtu je počítáno s požadavkem na tah 0 Pa (dle informací na webových stránkách výhradního dovozce).

Dle provedeného výpočtu pro plné i částečné zatížení spotřebiče, dimenze 200 mm vyhovovat nebude.

Při plném zatížení není splněna tlaková podmínka a rychlostní podmínka (rychlost proudění spalin je pod normovanou hodnotou 0,5 m/s), teplotní podmínka je splněna v případě, že tepelný odpor konstrukce je 0,65 m2.K/W. Pokud by byl tepelný odpor na úrovni 0,4 m2.K/W a nižší, nebyla by splněna ani teplotní podmínka.

Při částečném zatížení není splněna ani jedna z podmínek.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS tisk