MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.6.20 / dotaz č. 117807
Dobrý den,
podle údajů ve vyúčtování tepla za vytápění v bytovém domě jsme zjistili podle porovnání hodnoty dnů uvedených jako "denní koeficienty" na vyúčtování a údajů ze stanice, z které provozovatel kotelny používá údaje o vývoji počasí pro vytápění (Praha-Libuš), že má kotelnu nastavenu na dodávky tepla, pokud průměrná venkovní teplota poklesne pod 15 st.C, nikoliv 13 st.C jak je uvedeno ve vyhlášce č.194/2007 Sb. Je tento postup správný, je v souladu s platnou legislativou a lze ho účinně rozporovat? Vlivem vyššího nastavení citlivosti dochází k vyšším dodávkám tepla do objektu a vyšším nákladům na vytápění rozúčtovaným na jednotlivé byty. Předem děkuji.
Dobrý den,
ano máte pravdu, že vyhláška 194/2007 Sb. stanovuje, že dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den, přičemž průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.
Vyhláška nezmiňuje případy, pro které by bylo možné měnit teplotu 13°C na teplotu jinou pro stanovení začátku a konce otopné sezóny. Závadné bych považoval stanovení nižší teploty než je 13°C. To by mohlo znamenat, že bude ukončeno vytápění brzy a nebude po určité období zajištěna dostatečná vnitřní teplota v bytech. Naopak zvýšení dané teploty může být podle mého názoru v odůvodněných případech žádoucí. Může se jednat například o případy, kdy je například malá akumulační schopnost konstrukcí budov napojených na centrální zásobování energií (např. u lehkých staveb). Při nastavení 13°C by mohlo hrozit, že nebude po určité období zajištěna zajištěna dostatečná vnitřní teplota v bytech. Zvýšení teploty pro ukončení vytápění tento problém řeší. Doporučoval bych se zeptat Vašeho dodavatele tepla na důvody zvýšení "rozhodné" teploty.
V tomto případě bych se ale neobával zvýšení nákladů za vytápění. Obecně platíte za energii, která byla dodána. Pokud při průměrné teplotě venkovního vzduchu nad 13°C nepotřebuje Váš dům teplo pro zajištění vnitřní teploty, nebude kvůli regulaci toto teplo dodáno, i když ještě nebyla ukončena otopná sezóna.
S pozdravem
Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
Téma:  Vytápění
tisk