MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.6.20 / dotaz č. 117812
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat ohledně odkouření kondenzačního kotle do šikmé střechy, sklon 45 stupňů:
Střešní koncovka 60/100 je vyvedena do střešní tašky a v blízkosti této střešní tašky je odvětrání digestoře a koupelny. Je nutné dodržet nějakou předepsanou vzdálenost a případně jakou? Děkuji.
Tuto situaci popisuje ČSN 73 4201 pouze obecně, bez taxativního vyjádření výškové, nebo stranové odchylky. Požadavek na výškový rozdíl mezi ústím nasávání spalovacího vzduchu a výdechy technologií bývá někdy řešen v technickém návodu výrobce. Pokud tomu tak není, je třeba, aby ústí nasávání spalovacího vzduchu bylo níž než výdechy technologií (digestoř, koupelna). Často se používá hodnota 0,3 m pod vyústěním okolních komínů, nebo technologií obecně, a to do vzdálenosti 1 metru. Nad 1 metr lze doporučit pouze osazení ústí nasávání výškově pod jakýmkoliv výfukem.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk