MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.6.20 / dotaz č. 117863
Hezký den,

chtěl bych poradit s nasledující situaci. Dům se nachází v historické části města a okolní výstavba nebyla minulých 30 let vůbec měněna. Žádné nové nadstavby střech, žádné nadstavby budov atd. Při nynější revizi komínu mi osoba řekla, že revizi nedostanu, protože komín není nad urovní přilehlé střechny. Střecha mého domu je asi o 2m nižší než sousední budova a komín je nad urovní mé střechy ale ne nad urovní sousedovi. Vzdálenost od komínu od sousedniho štítu je asi 1,5m, tudíž se jeví jako utopený, vůči pohledu k sousedovi střeše. Zaráží mě že doposud bylo vše v pořádku. Je možné udelit nějakou vyjímku na starou zástavbu? Neco co s tím, jak postupovat?

Děkuji
Výška komínu nad střechou objektu i ve vztahu k okolním budovám je dána ČSN 73 4201 a toto znění je přeneseno vyhláškou 268/2009 Sb. jako zákonná úprava

Výjimku ze zákona může umožnit teoreticky stavební úřad, nikoliv však kominík. Ovšem kominík může podle reálné situace vyhodnotit „nebezpečnost“ a tomu přizpůsobit požadavky na nápravu. V žádném případě nesmí zprávu nevystavit – zpráva vystavena být musí, třeba s negativním výsledkem ale musí obsahovat soupis závad s termínem jejich odstranění. Posuzování výšky ústí komínu vzhledem k sousedním objektům není úplně jednoduché a nemělo by se dělat „od oka“, ale vždy seriózním zápisem, aby bylo jasné vůči čemu a o kolik je daný komín nižší.

Jakýkoliv problém, nebo závadu nelze omluvit tím, že si jí nikdo před tím nevšiml. Pokud existuje osoba, která měla závadu odhalit a neudělala to, jedná se o profesní pochybení, za které se lze domáhat náhrady soudní cestou.

Řešením tedy je převzetí negativní kontrolní nebo revizní zprávy a v rámci toho trvat na přesné definici a specifikaci nedodržení výšky komínu. Následně vyhodnotit (ideálně ve spolupráci s místním stavebním úřadem), zda je taková úprava technicky a ekonomicky možná (v historických centrech měst jsou závazná stanoviska památkářů), a následně schválené úpravy realizovat.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk