MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.6.20 / dotaz č. 118136
Dobrý den
V dotačních podmínkách Nová zelená úsporám Rodinné domy – zdroje energie pro FVE  je napsáno: Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu.   
Mám dům s parcelním číslem st. XX, vedle domu mám zahradu s pč. XX/ZZ  (zahrada obklopuje dům - dům je postaven v prostředku zahrady) na zahradě je postavena kůlna (je povolena, ale nepodléhá zapsání do katastru nemovitostí). Můžu mít umístěné panely na této kůlně umístěné na zahradě a vyrobenou EE energii využívat v domě pč. st.  XX ? Splňuji podmínky dotace, pokud chci umístit panely na střechu kůlny? 
Dobrý den,
dotační podmínky programu Nová zelená úsporám pro RD si vykládám tak, že v tomto případě lze na kůlnu FV systém umístit. Sami nyní něco podobného řešíme, s tím, že FV systém bude také umístěn na přilehlém objektu, který je na pozemku, přiléhajícím k RD. Přesto, pokud byste chtěl mít oficiálně potvrzeno, tak doporučuji zaslat dotaz ještě na krajské pracoviště programu Nová zelená úsporám, aby se Vám k tomu oficiálně vyjádřili.
S pozdravem,
Pavel Adam
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV tisk