MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.11.08 / dotaz č. 11822
Dobrý den,koupili jsme starý kamenný dům, materiál je (pískovec,opuka).Nepočítáme s trvalým užíváním přízemí, ale naopak usilujeme o půdní vestavbu cca 400 m2, střecha bude plechová, podlahy na stropech nové, proto Vás žádám o radu jakým minimálním způsobem (pro splnění energ. norem)je nutné tento prostor zateplit? A zda-li je vůbec možné vyrobit tak prostor, který by byl odizolován od přízemí a brán jako systém "nizkoenergetickeho domu" Předem Vám děkuji za odpověď.
Vážený pane,
v zásadě je to možné, nicméně je to třeba velmi pečlivě navrhnout a určité problémy mohou nastat s tepelnými mosty a s
těsností. Například stěny, které zasahují nad podlahu podkroví nebo komínové zdivo a při izolace pod krokvemi i samotné
dřevěné krokve mohou tvořit významný tepelný most. Také je třeba se smířit s malou tepelnou kapacitou- to podkroví je v
podstatě "lehká stavba" (stavba s malou schopností akumulace tepla a malou schopností využití tepelných zisků).
Domnívám se, že pokud se bude střecha teprve pokrývat, pak by bylo mohlo stát za zvážení použití nadkrokevní izolace,
která nemá znatelné tepelné mosty a umožní maximální využití prostoru půdy
http://www.bachl.cz/index1.php?typ=BLA&showid=52, http://www.rockwool.cz/sw17202.asp,
http://poradna.estrechy.cz/i-4067-Naklady-na-izolaci-nad-krokvemi-a-mezi-krokvemi
Pokud budou do podkroví zasahovat obvodové stěny, je třeba je izolovat zevnitř a izolace musí navazovat na izolaci
podlahy a střechy. Štítové stěny také bude třeba izolovat zevnitř a tady může nastat problém s tepelnými mosty kolem oken
;okna by měla být posazena na vnější straně tepelné izolace (vnitřní straně zdiva) a ta by měla přesahovat přes kus futra
a izolace by měla být i mezi futrem a kamennou zdí.
Podlaha se asi bude izolovat mezi trámy a nad trámy stropu, aby se optimálně využil prostor, s tím by nemusel být
problém.
Šikmá střešní okna mají větší tepelné ztráty (u skloněného okna je větší přernos tepla konvekcí), takže by měla být s
trojsklem nebo dvojsklo s fólií Heat Mirror (http://www.izolacniskla.cz/poptavky/produktove-listy/srovnani_HM-DS.pdf).
Pokud jde o tloušťku tepelné izolace tak se bude pohybovat někde u 30cm; čím více tam bude oken, tím silnější bude muset
být izolace zbytku obálky aby to vykompenzovala a dostali jste se na hodnoty nízkoenergetického domu (50kWh/m2.rok).
Důležitá je také těsnost konstrukce, která minimalizuje tepelnou ztrátu infiltrací a pronikání vlhkosti do tepelné
izolace. Při instalaci parotěsné zábrany je třeba postupovat velmi pečlivě a pokud možno zkontrolovat těsnost pomocí
měření se zařízením Blower Door (http://extrabydleni.finexpert.cz/default.aspx?server=1&article=270) ještě před
dokončením vnitřní vrstvy (sádrokarton nebo jiný obklad).
Na závěr si ještě dovolím podotknout, že pokud se v budoucnu rozhodnete zaizolovat i spodní část stavby, tak můžete
získat dům s velmi vysokou využitelnou tepelnou kapacitou a tedy s velkou tepelnou stabilitou v letním období a s velkou
schopností využívat pasivní zisky z jižních oken.

"*go040909"
Odpovídá:  - tisk