MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.6.20 / dotaz č. 118384
Dobrý den,
jsme SVJ máme osezeny na radiátorech měřiče tepla Telemetric plus s životností cca10let. Chci vědět jestli
je možné u těchto měřičů vyměnit baterie a tím prodloužit jejich životnost. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Pro měření tepla se používají měřiče tepla. Pro aplikaci v SVJ na sledování spotřeby a rozpočítávání topných nákladů musí mít dané měřidlo, resp. každé zapojené měřidlo do soustavy měřidel ověření, že splňuje danou třídu přesnosti.
To se fyzicky děje v autorizované zkušebně, podle zákona č. 505/1990 Sb., a vyhlášky 345/2002 Sb. Vyhláška upravuje délku možného bezproblémového provozu se zaručenou třídu přesnosti, aniž by v jejím průběhu došlo k jejímu překročení.

Z vyhlášky plyne, že u měřičů tepla (a chladu), položka 3.1.2 se délka kalibrace stanovuje na 4 roky.

Neznamená to automaticky, že po skončení ihned další den "ztratí" dané měřidlo svou třídu přesnosti - tomu tak není. Tedy životnost každého takového zařízení může být samozřejmě mnohonásobně delší (10-20 let), podle způsobu měření a vyhodnocení. Samotná výměna baterie může tedy prodloužit životnost, ale sama o sobě není ověřením kalibrace daného měřidla, tedy schopnosti měřit v dané třídě přesnosti.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk