MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

24.11.08 / dotaz č. 11842
Dobrý den,
Prosím o potvrzení, nebo vyvrácení předpokladu, že deska OSB 3 tl.15mm má vyšší difuzní odpor než 2 vrstvy kontaktní paropropustné folie GUTTAFOL DO 165 S.
Chci zobytnit podkroví. Krokve jsou zaklopeny prkny, na nich leží 1. vrstva zmíněné fólie GUTTAFOL, přes ní svislé kontralatě 25mm, přes ně leží 2. vrstva GUTTAFOL, pak vodorovné střešní latě a na nich dvojitý dřevěný šindel.
Z vnitřní strany chci křivé krokve vyrovnat roštem z prken a na něj jako parobrzdu upevnit desky OSB 3 15mm s pérem. Bez folie parozábrany! Dutinu chci zaplnit CLIMATIZEREM. Vyhovuje prosím tato skladba? Jaký pružný tmel s dobrou přilnavostí k OSB zajistí parotěsnost větších spár v OSB, vzniklých v koutech apod., případně jakou páskou spáry přelepit? Jaký vhodný pohledový nátěr zvýší difuzní odpor povrchu OSB? Rád bych zednické lepidlo+perlinku coby bandáž...
Děkuji za odpověď
Vážený pane,
pokud jde o desky firmy KRONOSPAN http://www.kronospan.cz/osb/cz/home.html , pak je podle jejich certifikátu
(http://www.kronospan.cz/osb/cz/protokoly/039.htm) má
součinitel difúzního odporu hodnotu 143 . Hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd je tedy (při tloušťce desky 15mm) 2,1m
Guttafol DO 165 S má podle údajů výrobce ekvivalentní difúzní tloušťku 0,02m , tedy je zhruba 100x propustnější a váš
předpoklad je správný. Vámi navržená skladba vyhovuje, je ale třeba počítat s tím, že Climatiser se časem trochu sesedne (předpokládám ale, že ti kdo to budou aplikovat ví jak na to). Teoreticky tedy nemusíte používat parotěsnou zábranu na vnitřní straně izolace. Prakticky to ale
může přinést problémy právě s těsněním těch spojů mezi deskami. Ten krov pracuje při změnách vlhkosti a zatížení sněhem a
větrem a obávám se, že se spáry mohou časem uvolnit bez ohledu na to jak dobrý bude tmel. Já myslím, že by bylo bezpečnější tam tu parozábranu dát. Pokud jde o nátěr tak myslím, že je zbytečné zvyšovat difúzní odpor té desky; problém je spíše ve spojích. Předpokládám, že ty desky nebudou konečná úprava, že přes ně ještě něco bude (palubky, sádrokarton?) takže je to zakryté a těžko se
v budoucnu bude nějak kontrolovat zda se bandážování neodlepuje.

"*go070909"
Odpovídá:  Ing. Petr Kalčev* - tisk