MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

25.11.08 / dotaz č. 11843
Dobrý den.

dovolte mi tímto abych Vás požádal o následující environmentální poradenství. Na území Slovenska hodlám provozovat obnovitelný zdroj energie, který by tak kombinovaně produkoval elektřinu a teplo. Množství vyprodukované zelené elektřiny by bylo cca 26 000 MWh / rok a vyprodukované teplo v množství 75 000 GJ / rok. To po přepočtu dělá roční úsporu CO2 cca 31 000 tun pouze z výroby elektřiny.

Prosím o odpovědi na níže položené otázky :

1. Jaká by byla prodejní cena emisních povolenek na trhu od roku 2009 ? Lze jej zahrnout do ekonomické studie projektu ? Je mou povinností je prodávat ?

2. Produkci tepla z obnovitelného zdroje lze rovněž přepočítat na úsporu CO2, podle jakého vztahu a v jakém množství ?

3. Jeden ze základních motivů budování uvedeného OZE je ekologický. Kromě úspory primárních paliv je to také úspora emisí v podobě CO2. Přestože uvedený postup prodeje emisních povolenek je v souladu s Kjótským dokumentem, zmiňovaný prodej povolenek průmyslovým závodům umožní tak další produkci, čili další vypuštění CO2, které já sám uspořím svou ekologickou výrobou. Tedy ve výsledku jsme na tom stejně, tak jako bych vyráběl energie konvenčním způsobem spalováním primárních paliv. Rozvoj a podpora průmyslu prodejem povolenek je jenom dle mého názoru podporou tržní ekonomiky, konzumu a vylepšení ekonomických ukazatelů soukromého podnikání. Postrádám zde ovšem celospolečenský přínos a zájem, který zde ovšem chybí. Prosím tímto o Váš odborný komentář k této tématice.

Děkuji za projevení zájmu a odpověď.

Dobrý den,

ad 1: Prodejní cena povolenek se řídí poptávkou a nabídkou trhu. Cena není pevná, ale hýbe se a někdy velmi citelně. Do poptávky a nabídky emisních povolenek zcela jistě zasáhne světová krize. Čím méně energie se prodá (útlum výroby), tím více zbyde povolenek na trhu a lze očekávat spíše pokles ceny. Aktuální stav i očekávaný vývoj najdete zde: http://www.eex.com/en . Výnosy samozřejmě můžete s určitou mírou rizika započítat do výnosů projektu. Prodávat je podle mě nemusíte, ale až tak jsem vše kolem povolenek nestudoval, abych Vám to mohl říci na jisto. Ještě musím dodat, že vy neobdržíte emisní povolenky, ale emisní kredity, které pak můžete dál obchodovat, ale jejich cena nemusí být totožná s cenou povolenky. Cena za kterou emisní kredity vykupuje Prototype Carbon Fund bude zřejmě nižší, než možná tržní cena, která je v ideálním případě totožná s cenou povolenky).

ad 2: U elektřiny záleží na tom, kde budete zdroj provozovat. Vámi vyrobená elektrická energie vytěsní z trhu energii vyrobenou v klasických zdrojích, jejichž složení je v každé zemi různé (atomové, hnědouhelné, paroplynové, vodní a jiné elektrárny, kombinovaná výroba elektrické energie apod.) Nevím jak v SR, ale v ČR můžete postupovat třeba podle vyhlášky k provádění energetických auditů v pozdějším znění. Podle této vyhlášky můžete počítat na jednu uspořenou MWh klasické elektrické energie 1,17 t CO2. U tepla bude záležet, co vámi ekologicky vyrobené teplo bude nahrazovat (hnědouhelnou kotelnu, plynovou kotelnu, centrální zdroj tepla – pak s jakým palivem?). Opět můžete použít hodnoty z vyhlášky č. 213/2001 v pozdějším znění 425/2004.

ad 3: Ano celkem bych s Vámi souhlasil, rozdávání a následné „kupčení“ povolenkami nám jen pramálo pomůže s ekologií. Nicméně jinak to nejde. Proč? Protože to by se musel změnit v jednom okamžiku celý svět. Když Evropa přitvrdí na povolenkách, zcela ji ekonomicky „převálcují“ její rivalové zejména USA, Čína, Rusko. Evropa by totiž zákonitě produkovala dražší výrobky, než ostatní (to už se mimochodem děje) a tak se vše vyrábí v Číně. Včera jsem si koupil klasickou elektrickou prodlužovačku a doma jsem byl nemile překvapen, že je s Číny, co k tomu dodat více.
Váš může těšit skutečnost, že budete vytlačovat z trhu elektrickou energii a teplo vyrobené klasicky a tím přeci jen - byť třeba krátkodobé ekologii pomůžete. Čím víc projektů v této oblasti bude, tím dřív může dojít k celkovým změnám ve světě.

S pozdravem Jan Truxa

Malé doplnění - ad 2) vy kredity neobdržíte, ale musíte si je nechat "validovat", protože Váš zdroj se při tomto výkonu asi nedostane do NAP (zdroje nad 15 MW). Jestli to uděláte sám, nebo se obrátíte na specializovanou firmu, která Vám i zobchoduje Vaše kredity, je Vaše podnikatelské rozhodnutí. Důležité je, že Slovensko vyrábí většinu elektřiny z jádra nebo na vodních elektrárnách, takže toho CO2 bude skoro řádově méně oproti ČR. Ale přesnou metodiku výpočtu neznám.

"*go070909"
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
Téma:  Ostatní
tisk