MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.7.20 / dotaz č. 118761
Dobrý den,

Měl bych dotaz ohledně návrh vytápění a přípravu TUV pro novostavbu RD. Nejde mi o přesný výpočet ale spíše o koncepční technologické řešení vč. poměru nákladů v horizontu cca 20 let. Podmínkou je krb na dřevo, kterým by se přitápělo v topné sezoně. Plyn není možné využít. Počítám ve všech variantách s teplovodním podlahovým topením.

Vstupní parametry:
Podlahová plocha cca 150m2
Obestavěný prostor: 712,4 m3
Celková užitková plocha: 133 m2
Tepelná ztráta cca 6,5 kW

Uvažuji o kombinacích:

1) TČ Voda/ vzduch + Akumulační nádrž s topnou patronou + Krbová vložka s teplovodním výměníkem
2) Elektrokotel + Akumulační nádrž s topnou patronou + FVE o výkonu cca 3 kWp + Krbová vložka s teplovodním výměníkem
3) Elektrokotel + Akumulační nádrž s topnou patronou + Krbová vložka s teplovodním výměníkem
4) Jiná kombinace?

Nejvíce se přikláním k variantě č. 3 s přípravpou pro dodatečnou FVE v budoucnu.
Děkuji za názory.
Vážený pane,
děkuji za váš dotaz. Pro detailní srovnání variant by bylo vhodné provést výpočet, který zohlední konkrétní spotřebu vašeho domu i cenové nabídky vašich dodavatelů. Rámcové srovnání si můžete udělat pomocí kalkulátorů:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-teplou-vodu-a-elektrickou-energii-tzb-info
http://www.eru.cz/cs/srovnani-nabidek-elektriny

Obecně k variantám:
Spotřeba tepla na vytápění je relativně malá (odhadem podle tepelné ztráty to bude cca 8 500 kWh/rok). I při použití drahého paliva nebudou náklady v absolutní částce příliš vysoké. Nakolik se tedy vyplatí snižovat tyto náklady drahým zařízením, jako je tepelné čerpadlo, kombinované s akumulační nádrží?
Z ekonomického hlediska si bude více zdrojů v domě konkurovat. Teplo z TČ je relativně levné, pokud ho nahradíte teplem ze dřeva (z krbu), kolik peněz ušetříte? Nebo naopak, máte-li k dispozici laciné dřevo, proč ještě pořizovat poměrně nákladné tepelné čerpadlo?
Dále je dobré zvážit, jak často se bude topit v krbu. Pokud denně, pak má smysl provedení s teplovodním výměníkem a akumulační nádrží. Pokud třeba jen o víkendu, je otázka, kolik peněz ušetříte tím, že teplo z krbu budete akumulovat.
Nerozumím tomu, proč by akumulační nádrž měla mít třetí zdroj tepla - topnou patronu. Je dobré si uvědomit, že takový spotřebič (i když ho budete používat výjimečně) zvyšuje požadavky na velikost jističe. Tím rostou i stálé měsíční platby za elektřinu.

ad varianta 1: Tepelné čerpadlo by mělo připravovat i teplou vodu (užitkovou). Její spotřeba může být 500 až 1000 kWh/rok na osobu, pro čtyřčlennou domácnost tedy až polovina spotřeby na vytápění. TČ by mělo mít 2 okruhy - zvlášť pro vytápění (díky podlahovému topení s nízkým teplotním spádem) a pro ohřev vody (kvůli vyšší teplotě bude TČ při ohřevu vody pracovat s horším topným faktorem). Zásadní chybou by bylo pořídit jednookruhové TČ, protože vyýstupní teplota topné vody by musela být kvůli ohřevu teplé vody vysoká a efektivita TČ by byla nižší.

ad varianta 2: Toto řešení většinou nedává ekonomicky žádný smysl. Pouze v případě, že na realizaci získáte dotaci, může být zajímavé FVE instalovat. Přesto se používá, a to proto, aby bylo možno splnit požadavky na energetickou náročnost domu. FVE je vhodné dimenzovat pečlivě, aby v létě nevznikaly příliš velké přebytky. V zimě FVE k vytápění objektu moc nepřispěje, protože sluneční energie je málo (to je ostatně důvod, proč je zima). FVE bude dodávat elektřinu „zadarmo ze sluníčka“ v ceně srovnatelné, za jakou ji nakoupíte ze zásuvky (při ceně 50 000 Kč/kWp a roční výrobě 1000 kWh/kWp a životnosti 20 let jsou náklady na výrobu 2,5 Kč/kWh).

ad varianta 3: Tato kombinace nemusí vyhovět z hlediska požadavků na energetickou náročnost domu. Domy zásobované pouze elektřinou nemusí vyhovovat legislativě (a nemohou tedy dostat stavební povolení). Elektrokotel se jeví zbytečný, funkci mohou přebrat topné patrony v akumulační nádrži.

Přeji úspěšnou stavbu!
Karel Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Vytápění
tisk