MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.7.20 / dotaz č. 118879
Dobrý den
Provedli jsme výměnu kotle na tuhá paliva (dřevo) za zplynovací kotel Atmos DC25GD + AKU 1400 l. Stavební výška komína je 12,5 m, účinná je 11,5 m. Původně osazeny šamotové vložky DN 200 mm (izolace Rotaflex 3 cm). Je nutné nové vyvložkování komína nerezovou vložkou DN 160mm, pokud je tento v pořádku? Děkuji za odpověď.
Pro stanovení optimální dimenze komínového průduchu pro kotel Atmos DC25GD jsme provedli orientační výpočet programem KESA. Bohužel výrobce kotle neudává v dostupných dokumentech všechna data nutná k výpočtu, proto jsme použili data spotřebičů srovnatelných s přepočtem na výkon. Výpočtem nám dimenze 200 mm vyšla jako optimálně použitelná a dimenze 160 mm jako průtokově nevyhovující. Orientačně se tedy zdá, že dimenze stávajícího komínu nemusí být měněna. Samozřejmě finálně klíčový je jednak výpočet dodavatele, jednak výpočet realizační firmy, případně předpis výrobce.

Vložkování bývá požadováno rovněž jako úprava vlastností komínu dle požadavku výrobce. Není nám známo, že by firma Atmost direktivně požadovala připojení svých spotřebičů pouze a jenom na komíny vyvložkované. V této souvislosti musí realizační firma vyhodnotit parametry stávajícího komínu a porovnat je s požadavky výrobce spotřebiče, a to nejlépe použitím popisu dle ČSN EN 1443.

Doporučujeme tedy požadovat po realizační firmě jednak výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384 a jednak srovnání vlastností komínu stávajícího se stavem požadovaným výrobcem. Pokud bude jednou z těchto cest transparentně ověřeno, že stávající spalinová cesta nevyhovuje, může být vložkování jednou z variant možného řešení.

P.S.: vyplatí se mít od realizační firmy výše uvedené doklady v listinné formě opatřené razítkem a podpisem
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Ostatní
tisk