MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.7.20 / dotaz č. 119062
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jaké jsou pro ČR platné vnitrostátní cíle v oblasti snižování energetické náročnosti budov terciárního sektoru (ve Francii např. platí, že do roku 2030 má být spotřeba energie budovy s rozlohou nad 1 000 m² o 40 % nižší oproti hodnotě v roce 2010 a do roku 2040 nižší o 50 %) - jak je to prosím u nás?

Popřípadě jaká další opatření u nás platí v oblasti energetické účinnosti a jak probíhá dohled nad jejich dodržováním?

Děkuji a zdravím
Dobrý den,
cíle ČR ohledně energetických úspor jsou formálně deklarovány v dokumentech:

Dlouhodobá strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých
https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/dlouhodoba-strategie-renovaci-budov--255200/

Národní akční plán energetické účinnosti ČR
https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/narodni-akcni-plan-energeticke-ucinnosti-cr--150542/

Státní energetická koncepce
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statni-energeticka-politika/statni-energeticka-koncepce--223620/

V prvním dokumentu se například pro terciální sektor uvádí snížení spotřeby v roce 2050 o 25 % oproti roku 2020.

Většinu těchto dokumentů vytváří a jejich splnění kontroluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další dotazy proto bude lépe směrovat přímo na příslušný odbor ministerstva:
Ing. Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor
sochorv@mpo.cz
+420 224 852 941
+420 727 874 400

V legislativě existuje pouze požadavek, aby veřejné budovy byly stavěny jako tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Viz zákon 4 č. 406/2000 Sb, §7. Tento požadavek je vymahatelný a jeho splnění kontrolují stavební úřady, případně také Státní energetická inspekce.
Existují i další požadavky na fyzické a právnické osoby (stavebníky a uživatele budov aj.), převážně jsou obsaženy ve výše uvedeném zákoně a jeho prováděcích vyhláškách. Některé z nich se mohou týkat i terciálního sektoru.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
tisk