MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.7.20 / dotaz č. 119128
Dobrý den,
na kladensku (konkrétně Vinařice u Kladna) jsem se setkal s domy postavenými z šedých pálených cihel. Dům i cihly pocházejí z 20. let 20. století. Předpokládám, že šedá barva je způsobená tím, že se do cihel přidávala nějáká struska či něco podobného z kladenských továren. Narozdíl od šedých tvárnic používaných za socialismu, ale tyto cihly působí jako že nejsou tak pórovité, na povrchu vypadají podobně jako klasické ostře pálené červenohnědé cihly, tedy hladký nepórovitý povrch, akorát se liší barvou. Máte prosím představu jaký zhruba součinitel tepelné vodivosti by toto zdivo mohlo mít ? Děkuji Vám.
Dobrý den,
na Vaši otázku není jednoduchá odpověď. V první řadě by chtěl zjistit, o jaké zdící prvky se přesně jedná. Typů a výrobců struskových cihel bylo více. Struskové či vápenostruskové cihly jsou plné cihly, vyrobené ze struskového písku (granulované strusky) s přísadou páleného vápna a struskové moučky nebo cementu. Cihly jsou lisované ve formách a pak tvrdnou buď na vzduchu, nebo o v páře, nebo v odpadních plynech obsahujících oxid uhličitý. Cihly, které nevyhovují těmto ustanovením, se neoznačují jako struskové. Co se týče tvaru a rozměrů, vyráběly se cihly malého i velkého formátu. Nasákavost struskových cihel musí býti u tvrdých cihel (při nejmenší pevnosti v tlaku 250 kg/cm2) alespoň 5 % váhy vysušených cihel, u ostatních typů alespoň 10 %.

Co se týká stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebního materiálu, nejpřesnějším způsobem by byla naměřená hodnota součinitele tepelné vodivosti λm (W/m.K). Naměřená hodnota je hodnota statisticky vyhodnocená z naměřených hodnot z dostatečné četnosti zkoušek. Naměřená hodnota je vázaná na stanovené referenční podmínky při měření a stavu vlhkosti výrobku. Tato metoda je nejpřesnější, ale časově i finančně náročná. Měření na vzorcích provádí některá z laboratoří charakterizace materiálu, např. při ČVUT Praha, Katedra materiálového inženýrství a chemie.

Pro orientační stanovení návrhové (výpočtové) hodnoty součinitele tepelné vodivosti λu (W/m.K) lez použít hodnoty z normy ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - Část 3:Návrhové hodnoty veličin, tabulka A.1-položka 2.1.
Pro struskový beton jsou uvedeny pro různé objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu ρ (kg/m3) následující návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti λu (W/m.K):

ρ [kg/m3]; λ [W/mK]
1200; 0,55
1300; 0,60
1400; 0,64
1500; 0,68
1600; 0,74
1700; 0,84

S pozdravem,
Lubomír Tichý
Odpovídá:  Ing. Lubomír Tichý - EKIS Rakovník Ing. Tichý tisk