MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.8.20 / dotaz č. 119568
Dobrý den,
dovoluji si Vás tímto požádat o názor a radu pro případ, který mám na stole. Jde o přípravu PENB, který bude nutno zpracovat již podle nové vyhlášky č.264/2020 Sb. na projekt nové administr. budovy s přístavbou víceúčelové haly se všemi představitelnými technickými systémy. Vytápění a chlazení je v projektu navrhováno s plynovými, tedy absorpčními TČ, v projektu uváděná účinnost 140 %. Podle vyhlášky je referenční hodnota chladicího faktoru 2,7, což v případě plyn. tep. čerpadla je asi zásadní problém? Jde o velký objekt, tep. ztráta cca 300 kW, zisky 120 kW.
Jak přistupovat k přípravě PENB?
Mimochodem, nevím zda k dnešnímu dni je k dispozici software pro novou vyhlášku?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

Plynová tepelná čerpadla s absorpčním systémem chlazení se zadávají, jak popisujete, s průměrným topným faktorem 1,4. Ten je oproti sice oproti referenčnímu chladícímu faktoru 2,7 nižší, ale výhodou plynových čerpadel není účinnost, nýbrž druh energonositele.
Energetická náročnost se posuzuje ne třech úrovních - průměrný součinitel prostupu tepla, celková dodaná energie a primární energie z neobnovitelných zdrojů. Zmiňovaná tepelná čerpadla ovlivní dva posledně jmenované. Systém vytápění Vám na dodané i primární energii vyjde mnohem lépe, protože máte stejný energonositel ale vyšší účinnost než referenční budova. Chlazení Vám v celkové dodané energie pravděpodobně vyjde hůře z důvodu nižšího chladícího faktoru, ale díky energonositeli Vám primární energie z neobnovitelných zdrojů vyjde velmi příznivě.
Celkově lze říci, že se nemusíte obávat o to, zda budova splní požadavky na energetickou náročnost v oblasti celkové dodané energie a primární energie z neobnovitelných zdrojů. U celkové dodané energie si na horší chlazení vytvoříte rezervu v ostatních systémech a navíc tento ukazatel vychází se značnou rezervou oproti referenční budově. Primární energie z neobnovitelných zdrojů jako hlavní ukazatel Vám vyjde určitě, protože využíváte efektivní energonositel.
Doporučím Vám klást vyšší pozornost na zadávání systému osvětlení podle normy 15193-1, kde máte velký potenciál nalézt vylepšení oproti referenční budově v systému řízení. Stejně tak v systému VZT (nejspíš i s vlhčením) dávat velký pozor na správné zadání množství větraného vzduchu a parametrů jeho odvlhčování/vlhčení.

Softwary bohužel ještě nejsou k dispozici, doporučoval bych Vám proto upozornit na tuto skutečnost klienta a navrhnout termín odevzdání až v říjnu 2020.

s pozdravem
Michal Čejka