MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.8.20 / dotaz č. 119625
Dobrý večer,
máme 2 roky novou dřevostavbu. Vytápění domku je na elektřinu v podlaze. Zároveň máme komín dle stavebních zákonů a event. další možnost vytápění nemovitosti krbovými kamny (krbový komín Kingfire od fy Schiedel).
Za celé dva roky od kolaudace a od revizní zprávu z doby kolaudace se v kamnech netopilo a zatím vůbec nepředpokládáme, že topit vůbec budeme.
Je v tomto nutná roční revize komína ze zákona? když komín nepoužíváme?
Děkuji za informaci.
Tento problém řeší vyhl.34/2016 Sb., a to v komentáři v rámci přílohy č. 2 „Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty".

Spalinových cest, které nejsou v provozu se týkají dva odstavce, a to podle toho, zda je spalinová cesta s připojeným spotřebičem považována/deklarována jako rezervní komín, či nikoliv.

Pro rezervní komín platí odstavec 4:

„Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva."

a současně obecně platí odstavec 7:

„Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.".

Pokud tedy spalinová cesta není používána, není nutné provádět kontroly a čištění dle uvedené vyhlášky, nicméně spotřebič v tomto případě nelze ani příležitostně používat.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk