MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.8.20 / dotaz č. 119701
Dobrý den,
prosím o normovaný výpočet spalinových cest v programu KESA ALADIN pro kotel UNISTELL MULTI KG PLUS o výkonu 26 kW. Kotel bude spalovat hnědé uhlí ořech 2. Průměr kouřovodu je 178mm. Požadovaný minimální komínový tah je 20Pa. Kotel nasává vzduch pro spalování uhlí ze sklepní kóje, kde je trvale umístěn přímo větratelný otvor. Stávající komínové těleso je zděnné o celkové výšce 15m. Kotelna je umístěna v Ústí nad Labem.
Děkuji.
Pro stanovení dimenze vložky je nutné provést normovaný výpočet podle ČSN EN 13 384-1. K tomu, aby bylo možné výpočet zpracovat, musí být známy technické parametry spotřebiče (jmenovitý výkon, účinnost, obsah CO2, hmotnostní průtok spalin, teplota spalin, průměr spalinového hrdla). Výrobce spotřebiče neuvádí, ve svých technických podkladech, základní technické parametry potřebné pro výpočet, zejména teplotu spalin a hmotnostní průtok spalin. Bez těchto hodnot nelze normovaný výpočet provést.
Doporučujeme požadovat po výrobci spotřebiče doložení výše uvedených technických parametrů.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk