MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.8.20 / dotaz č. 119880
Dobrý den,
nechal jsem si nainstalovat nová krbová kamna a kouřovody s odtahem do komínu. Revize proběhla bez problému. Chtěl bych se ale zeptat co všechno je nutné udělat aby byla revize vyhotovená. Může být revize vystavená bez toho aby se zatopilo v samotných kamnech a zkontrolovalo se jestli je vše funkční.
Předem děkuji za odpověď.
Požadavky na provedení revize jsou poměrně detailně popsány ve vyhlášce 34/2016 Sb. a v příslušném TPK. V obou případech jde však o jakýsi nezávazný a obecný popis činností a je pouze na rozhodnutí příslušného revizního technika zda bude podle nich postupovat, nebo zda vyhodnotí, že to není pro dostatečné posouzení nutné.

Pro vyhotovení revize a ověření funkčnosti není v principu obvyklé zatápět v kamnech, a to jednak z důvodu značné časová náročnosti a jednak vzhledem k omezené vypovídací hodnotě. Ověření funkčnosti se provádí výpočtem dle ČSN EN 13 384. Tento výpočet „simuluje" nejhorší provozní stav soustavy a dává tedy reálnou představu o celkové funkčnosti systému odtahu spalin. Uvedený výpočet musí být proveden v rámci každé revize spalinové cesty a pokud výsledek výpočtu není vyhovující, nelze spalinovou cestu uvést do provozu.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk