MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.8.20 / dotaz č. 119983
Mám komín s účinnou výškou cca 7m a průměrem otvoru 130mm. Potřebuji na něj napojit nějaký kotel, který splní požadovanou emisní tř. 3.

Jaký tah tento komín odhadem (při teplotě spalin cca 160st. C) může mít?
Jaký kotel mi doporučíte?
Pokud uvažujte o kotli na kusové dřevo, nesplňuje komín s vnitřním průměrem 130 mm legislativní požadavek na minimální dimenzi, která je minimálně 140 mm. Ke komínu s vnitřním průměrem 130 mm tedy nelze připojit žádný kotel na uhlí nebo kusové dřevo.
Přijatelnou alternativou pak může být pouze kotel peletový, u kterého je při deklarovaném doporučení výrobce možno použít i menší průměr komínu.
Statický tah komínu za Vámi popsaných podmínek je okolo 25 Pa - jedná se ovšem pouze o výpočtový tah od kterého se musí odečíst ztráty a požadavek na minimální tah daný výrobcem. Ztráty obvykle činí 20 - 25 Pa, takže lze očekávat, že z hlediska prostého tahu by komín vyhověl.
Nicméně pro splnění legislativou požadovaného kontrolního výpočtu dle ČSN 13 384 musí být splněna nejen podmínka tahová, ale rovněž podmínka teplotní a podmínka minimálního průtoku. Výpočet dle uvedené normy MUSÍ být zpracován v rámci revize spalinové cesty, což už bývá na ověřování pozdě, takže lze doporučit zpracování uvedeného výpočtu již v době návrhu. Výpočet musí být zpracován pro konkrétně definovaný spotřebič.
V naší poradně se vyhýbáme komerci, takže nedoporučujeme konkrétní výrobky.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
tisk