MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.9.20 / dotaz č. 120283
Dobrý den,
chtěli bychom co nejvíce bránit přehřívání střechy a nechceme klimatizaci.
Střecha bude plochá, zateplená PIR deskami tloušťky kolem 200 mm.
Slyšel jsem o těchto metodách:
- nátěr hydroizolační vrstvy střechy materiálem Thermoshield Topshield
- dát mezi dvě vrstvy PIR desek dřevoštěpkovou OSB desku 12 mm.
Jsou tyto metody efektivní?
Děkuji za odpověď.
Vážený pane, děkuji za váš dotaz.

Tepelné zatížení ploché střechy lze snížit reflexním nátěrem, obvykle se používá speciální bílá barva. Nátěr musí být správně zvolen podle podkladu (beton, asfaltové pásy apod.). To je třeba konzultovat s dodavatelem. Nátěr je obvykle nutno po několika letech obnovit, protože odrazivost se časem snižuje (pouhým okem to nemusí být poznat).
Pro nové střechy nebo pro rekonstrukce lze použít střešní krytinu s vysokou odrazivostí. Zde je životnost delší, ale obnova nákladnější.
Odrazivost se udává v procentech, někdy se také používá hodnota SRI (solar reflectance index). Kvalitní materiály by měly mít SRI okolo 80 až 110.

Výrobce nátěru Thermoshield Topshield neuvádí SRI. Odrazivost uvádí 85 %, což je běžná hodnota pro bílou barvu. Nátěr sám o sobě má zanedbatelné tepelně-izolační vlastnosti, protože se aplikuje v tenké vrstvě (nátěr izoluje asi jako vrstva dřeva silná půl milimetru).

To však nevadí, protože tepelnou izolaci ve vaší střeše zajistí PIR desky.

Vložit mezi PIR desky OSB desku parametry střechy zlepší jen nepatrně ( součinitel prostupu tepla se zlepší asi o 1%), ale asi vám to stavbu prodraží a zkomplikuje. Její vliv na přehřívání interiéru bude zcela zanedbatelný.

Přeji úspěšnou stavbu!
Karel Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk