MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.9.20 / dotaz č. 120299
Dobrý den, v Příloze č.5 k vyhlášce č. 264/2020 Sb. v části C, bodě 5 se hovoří o korekčních činitelích stínění, vyhláška definuje dva možné způsoby výpočtu činitelů - zjednodušeně a podrobně dle ČSN EN ISO 52016-1, v bodech se však objevuje slovo výplň. Jak je to ale s korekčními činiteli u neprůsvitných konstrukcí - např. obvodových stěn? Je bezpodmínečně nutné provádět detailní výpočet dle ČSN EN ISO 52016-1?

Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
ve vyhlášce č. 264/2020 Sb. v části C, bodě 5 se opravdu hovoří o výplních, což znamená, že pro neprůsvitné konstrukce toto neplatí, kokrétně neplatí uvedená horní hodnota 0,75.
U neprůsvitných konstrukcí můžete pro stínění využít podrobné zadání zastínění dle ČSN EN ISO 52016-1 nebo můžete zadat vlastní paušální hodnotu. Pokud použijete vyšší hodnotu než 0,75, bude třeba si jí umět obhájit.
Takže závěrem lze doporučit volit v zadání vždy podrobné zadání dle ČSN EN ISO 52016-1, byť je samozřejmě složitější, než využití jedné paušální hodnoty.

Šafářová
EKIS Brno
Odpovídá:  Ing. Marcela Šafářová - EKIS BRNO DEK tisk