MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.9.20 / dotaz č. 120332
Dobrý den,

mám zpracovat průkaz k prodeji rodinného domu. Dům je více jak 30 let neobydlený, v roce 1989 byla započata rekonstrukce po pádu obvodové stěny, která nikdy nebyla dokončena. V objektu jsem nenašel žádný zdroj vytápění, chybí zde některé výplně otvorů, části stropní i střešní konstrukce. V obvodovém zdivu je několik otvorů, některé z nich jsou nekvalitně zadělané např. jen dřevěnými deskami. Jak prosím v takové situaci postupovat?
Jak zpracovat takový průkaz k prodeji?

Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
k Vašemu dotazu, který se týká zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy k prodeji RD, za situace jeho stavebně-technicky plně „nedefinovaného stavu“, 30let neužívaného a neudržovaného (dále dle Vašeho popisu chybí část obvod. stěny, chybí některé výplně otvorů, chybí části střešní a stropní konstrukce, bez zdroje vytápění atd.), se doporučujeme orientovat a vycházet z §3 prováděcí Vyhl. č.264 /2020 o energetické náročnosti budov, pojednávající o ukazatelích energetické náročnosti budovy a o jejich stanovení. V odst. (2) tohoto paragrafu se uvádí, že… „hodnota ukazatelů energ. náročnosti hodnocené budovy a referenční budovy se stanovují výpočtem na základě projektové dokumentace a v souladu s metodikou hodnocení energ. náročnosti budovy podle přílohy č. 5 předmětné vyhlášky. V případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy.“ Znění této vyhlášky pro případ dokončených budov – ve vazbě na obsah vašeho dotazu – je dle našeho názoru technicky zřejmý tj. že, v zásadě současný stavebně technický stav předmětného objektu neumožňuje (ve smyslu vašeho popisu) nijak stanovit potřebné parametry pro předmětný typ výpočtů a PENB tak vypracovat (chybí části konstrukcí a tím i parametrů obálky budovy, chybí tech. zařízení v budově, …).

S pozdravem Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc tisk