MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.9.20 / dotaz č. 120376
Dobrý den,

Prosím o zpětnou vazbu k tomu, jak si nyní vykládat novou vyhlášku č. 264/2020 Sb. Přesně k vzoru stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy definované §8. Chápu tedy dobře, že alternativní systémy se budou navrhovat u budov s téměř nulovou spotřebou energie, větší změny dokončené budovy a u budov užívaných orgánem veřejné moci v případě, že byly vyhodnoceny jako technicky, ekonomicky a ekologicky proveditelné. Pokud takto vyhodnoceny nebudou, tak se v těchto případech uvádět nebudou? Nebo je tento výklad chápan špatně a alternativní systémy se nyní budou posuzovat ve všech průkazech?
Dobrý den,

§7 a §8 vyhlášky uvádějí způsob vypracování hodnocení alternativních systémů dodávek energie a doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. Nejprve se na budově navrhují doporučená opatření tak, aby sama o sobě nebo v kombinaci s alternativním systémem budovy splnila klasifikaci uvedenou v §7 odstavci 2. Ve vzoru PENB jsou uvedeny 3 kroky návrhu doporučených opatření (Důležitým opatřením je např. i změna orientaci budovy.), čtvrtý je alternativní systém. Alternativní systém musí být součástí doporučených opatření jen tehdy vyjde-li jako celkově proveditelný. Posouzení alternatiního systému dodávky energie probíhá až na stav po realizaci doporučených opatření (tedy skutečně v kroku 4 dle vzoru PENB).
Cílem je představit investorovi možnosti (z pohledu energeticky) jak splnit katagorii A. Při návrhu opatření má být respektována nákladová efektivita - tedy mají být upřednostněna opatření ekonomicky efektivnější. To ale neznamená, že se u opatření hodnotí ekonomika - nehodnotí.

Alternativní systémy se hodnotí v každém PENBu, ale součástí doporučených opatření (pro budovy, které nesplňují klasifikaci A na primární energii z neobnovitelných zdrojů) jsou pouze tehdy, vyjdou-li technicky, ekonomicky a ekologicky proveditelné. Nevyjdou-li proveditelné, nemusíte jej navrhovat jako součást opatření (ale můžete).

s pozdravem
Michal Čejka
Odpovídá:  Ing. Michal Čejka - EKIS Praha Porsenna tisk