MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.9.20 / dotaz č. 120433
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je nutné nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy na novostavbu nevytápěného skladu sportovního nářadí se dvěma odpočinkovými místnostmi o zastavěné ploše 75 m2. Objekt bude umístěn u tenisových kurtů a bude využíván pouze v letním období. Spotřeba energie je uvažována pouze na svícení, případně pro zapojení drobných elektrických spotřebičů (rádio, přenosný větrák apod.).

Za odpověď předem mnohokrát děkuji.
Dobrý den,
z mého pohledu na takovouto plánovanou stavbu není nutné zpracovávat průkaz energetické náročnosti budovy. Dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je budovou považována nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení. Zároveň upravovaným vnitřním prostředím je považováno prostředí uvnitř obálky budovy, které je definováno návrhovými hodnotami teploty na vytápění nebo chlazení. Z výše uvedených definic je tedy zřejmé, že pokud objekt nebude vytápěn či chlazen, nevztahují se na něj požadavky na energetickou náročnost dle uvedeného zákona.
S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB