MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.9.20 / dotaz č. 120467
Dobrý den,

měla bych ještě jednu otázku k novému zatřizování budov. Máme zpracovaný PENB pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle nové vyhlášky č.264/2020 sb.. Budova je zatřízena do klasifikační třídy D hodnotou 159 kWh/m2 za rok. Z protokolu je ale patrné, že budova splňuje požadavek na neobnovitelnou primární energii (požadavek 164 kWh/m2 za rok). Zajímalo by nás, jakým způsobem se provádí zatřízení? Z původní vyhlášky bylo zřejmé, že hodnota referenční budovy = „1“ = „C“ = „ER“. V aktuální vyhlášce je tabulka následující, hodnota ER pro neobnovitelnou primární energii se v protokolu průkazu nikde nevyskytuje. V našem případě by se mělo jednat o hodnotu 87,5, která neodpovídá hodnotě referenční budovy. Prosíme o vysvětlení, jak chápat tabulku zatřízení.

Děkuji
Dobrý den,

máte pravdu, ve vyhlášce č. 264/2020 Sb. se změnil způsob zatřídění budovy. Z celé vyhlášky byla odstraněna "nová budova", ke které se kategorizace vztahovala dříve. Nově je tedy kategorizace budov vztažena k budově s téměř nulovou spotřebou energie po 1.1.2022, která má vyšší odpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů závislý na měrné potřebě tepla referenční budovy (Tabulka č.6 přílohové části vyhlášky). Současný odpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů je stáje až do náběhu nových požadavků na novostavby do 1.1.2022 na úrovní 25% (nyní se nezohledňuje tvar ani orientace budovy, což se od 1.1.2022 změní). Rozdíl tohoto odpočtu v případě rezidenčních budov s neoptimalizovaným tvarem a orientací může zapříčinit v období 1.9.2020 - 1.1.2020 kategorizaci budovy s téměř nulovou spotřebou v kategorii D. Standardně budou novostavby do 1.1.2022 plnící požadavky zatříděny v celé šíři kategorie C, koncepčně neúsporné bungalovy a neoptimálně orientované budovy pak mohou spadnout do kategorie C. Novostavby po 1.1.2022 budou vždy navrženy tak, aby splňovali 1,0 x Er a byli tedy zatříděny uprostřed kategorie B.
Vaše porovnání a kategorizace D tak ukazuje, jak si budova stojí oproti požadavkům na novostavbu po 1.1.2022. Taková to budova tak bude muset projít koncepčními i technickými změnami, aby dosáhla po 1.1.2022 na legislativní požadavky v oblasti primární neobnovitelné energie.
Rozdělení násobků Er v jednotlivých oblastech kategorizace je navrženo tak, aby byla v dané oblasti vždy možná dosažitelnost kategorie A a zatřídění mělo logiku, že A je best practise dané technologie, C je běžný standard na trhu, D je horší standard a G je neúčinné zařízení.

s pozdravem
Michal Čejka
Odpovídá:  Ing. Michal Čejka - EKIS Praha Porsenna tisk