MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.9.20 / dotaz č. 120987
Dobrý den,
bytové družstvo vlastnící kotelnu předalo všechny byty ve třech objektech do vlastnictví členům družstva. Vznikla tři samostatná SVJ, kterým nyní družstvo dodává teplo a teplou vodu na základě tří smluv o dodávce tepla a teplé vody. Potřebuje družstvo licenci na výrobu tepla? Pokud ano, může stanovit kalkulaci ceny tepla dohodou pouze podle naběhlých nákladů bez schválení ERU nebo musí i takovou cenu nechat schvalovat? Závisí potřeba licence na tom, zda jsou vlastníci bytů v daných samostatných objektech členy družstva.?
Předem děkuji za odpověď.
Vážený pane,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS.

Předně je zapotřebí definovat vztahy mezi jednotlivými subjekty. Z vámi uvedeného dotazu jasně nevyplývá, zda se jedná o přechodné období při vzniku nových SVJ či je to trvalé rozdělení energetického hospodářství v budově.
Licence se podle ustanovení § 3 odst. 4 písm. b) energetického zákona nevyžaduje na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt jednoho zákazníka.
V případě, že vlastníkem kotelny je bytové družstvo (vlastní IČ) a odběrateli jsou tři různé právní subjekty SVJ, je nutné, aby výrobce a dodavatel tepelné energie měl platnou licenci.
Následně má podle ustanovení § 76 odst. 1 energetického zákona držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie povinnost uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie, pokud mu odběratel poskytne nezbytné technické údaje a splňuje-li stanovené podmínky. Tuto kontraktační povinnost má pouze dodavatel tepelné energie, nikoli odběratel tepelné energie.
ERÚ v rámci své kompetence podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) energetického zákona rozhoduje spory o uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a zákazníkem.
ERÚ dále stanovuje v cenových rozhodnutích obecně závazná pravidla pro kalkulaci a sjednání ceny tepelné energie za účelem poskytnutí jisté ochrany konečnému spotřebiteli a zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek tepelné energie za přijatelné ceny obsahující pouze nezbytné náklady při výrobě a rozvodu tepelné energie. Dodavatel dle cenového rozhodnutí ERÚ má povinnost zahrnovat veškeré uplatňované náklady související s výrobou nebo rozvodem tepelné energie do kalkulace ceny tepelné energie.

Doufám, že je odpověď dostačující, nebo pokud budete mít nějaké další doplňující dotazy, můžete je formou doplňující otázky položit zde, případně telefonicky či navštívit osobně některé z poradenských středisek EKIS ve vaší blízkosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Ladislav Jůna
EKIS, Praha 5
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna tisk