MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.10.20 / dotaz č. 121429
Dobrý den,

v průběhu stavebního řízení jsem se dostal do svízelné situace. Na přelomu června a července jsem se dostavil na místně příslušný stavební úřad s projektem a dokladovou dokumentací, abych se ujistil o kompletnosti dokladů k podání ohlášení (nové) stavby. Po doplnění některých vyjádření interních odborů – životního prostředí, územního plánování, jsem byl (začátek srpna) upozorněn, že energetický štítek, jako součást projektové dokumentace, není již platný. Obratem jsem kontaktoval projektanta a on mi přislíbil jeho přepracování v průběhu srpna. Po několika dnech (v srpnu) mě informoval, že dodaný štítek je platný do konce srpna a proto jeho refresh pozastavil. Toto jsem sdělil pracovnici stavebního úřadu, která se mnou projednávala dokumentaci k stavebnímu řízení, ale ta namítala, že má informaci o neplatnosti štítku z počátku (zřejmě lednová informace) t.r. Když jsem se 23. 9. dostavil na stavební úřad k ověření kompletnosti dokladů a abych se informoval, zda úřad obdržel pokyn z ministerstva o platnosti energetických štítků vydaných v předchozím období, o kterém mě osobně informoval projektant. Úřad žádný pokyn údajně neobdržel a byl mi jen předložen váš (ČEI) dopis ze dne 12.8. Z něho jsem se dověděl, že rozhodným krokem k uznání původního energetického štítku je podání ohlášení stavby v termínu do 31.8.2020. Proto jsem se dostavil na úřad toto pondělí, abych zjistil, co se dá dělat pro uznání stávajícího en. štítku. Z důvodu projednávání dokumentace na stavebním úřadu již od konce června bylo zřejmé, že činím veškeré kroky k podání ohlášení stavby. Přesto se mi nedostalo žádných zásadních informací o rozhodném termínu k tomuto podání. Kdybych byl včas informován o obsahu Vašeho dopisu ze dne 12.8, měl jsem dostatečný časový prostor k podání ohlášení stavby do konce srpna. Tímto jsem se dostal do opravdu svízelné situace. Navíc, dle sdělení projektanta, může mít přepracování en. štítku důsledky v úpravě projektu, což může představovat značné stavební vícenáklady.

Sdělte mi prosím, zde existuje cesta, jak v této specifické situaci uznat původní en. štítek.
Dobrý den,
jestli jsem to správně pochopil, tak jste na stavebním úřadě před 31.8.2020 projednával kompletnost dokumentace, ale žádost o stavební řízení jste do 31.8.2020 nepodal. V tomto případě se již bohužel vytvoření Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle nové vyhlášky 264/2020 Sb. nevyhnete. U žádostí o stavební řízení podaných na stavební úřad před 31.8.2020 je možné dokládat splnění požadavků na energetickou náročnost dle vyhlášky 78/2013 Sb., u žádostí po 31.8.2020 již dle 264/2020 Sb.

Pokud jsem to správně nepochopil a žádost o stavební řízení jste do 31.8.2020 podal, pak můžete trvat na uznání PENB dle 78/2013 Sb. Zde dříve panoval rozpor mezi vyjádřeními MPO (energetická legislativa) a MMR (stavební úřady). MPO vždy považovalo jako rozhodné datum pro určení dle jaké vyhlášky PENB posuzovat datum podání žádosti o stavební řízení. MMR naopak vydalo dříve prohlášení, že rozhodným datem je datum, kdy PENB kontroluje dotčený orgán (to by znamenalo, že i žádost podaná v červnu by se mohla dostat k projednání dotčeným orgánem až v září a byla by tedy posuzována již dle nové legislativy). Již však došlo ke sjednocení stanoviska - rozhodné je skutečně datum podání žádosti o stavební řízení.

Ještě krátký komentář k tomu, že úřednice na stavením úřadě měla pokyny z počátku roku. To zřejmě nebyly pokyny týkající se nové vyhlášky, ale spíše novely zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Tento zákon vyšel 25.1.2020. Některé změny se týkali právě i posouzení energetické náročnosti budov - např. jaké PENB je vždy nutné posílat na SEI pro vydání stanoviska apod.

S pozdravem
Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
Téma:  Legislativa
tisk