MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.10.20 / dotaz č. 121458
Dobrý den,
v Zákoně 406/2000 Sb. o hospodaření energií je v paragrafu 7 odst. 1 uvedeno: "V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, ... to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení ..."
Nevím, zda je povinnost zpracovat a doložit PENB při podání žádosti o stavební povolení u novostavby, která spadá pod budovy uvedené v paragrafu 7 odst. 5 "(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny ...".
Chápu to tak, že průkaz, při podání žádosti o stavební povolení, musí být zpracován vždy, i když nemusí být splněny požadavky na energetickou náročnost. Nebo v takovém případě není nutné průkaz vůbec zpracovávat?
Děkuji
Dobrý den,
v případě, že se jedná o stavby spadající pod §7 odstavec 5 podle odstavců 1 až 3 zákona 406/2000Sb. u kterých nemusí být splněny požadavky na energetickou náročnost tedya) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,

c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,

d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,

e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,

f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,

g) u budov zpravodajských služeb,

h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,

i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,

j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

(6) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.


Není nutné PENB (průkaz energetické náročnosti budov) pro žádost o stavební povolení zpracovávat a předkládat. Toto jsme pro jistotu konzultovali se Stavebním úřadem v Pardubicích.


Děkujeme za dotaz a v případě, nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Přeji hezký den.

Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP
Téma:  Legislativa
tisk