MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.10.20 / dotaz č. 121636
Dobrý den, mam koupelnu 2,8 x3, 5 m, zeď kolem koupelny mám 60cm,do zdi sem vytvořil otvor o šířce 140 cm na šířku a na výšku 110 cm, hloubka je 70cm, přistavel jsem 15cm zeď a z venku 18cm polystyrenu, otvor ma slouzit na pračku a sušičku, chci se zeptat jestli mam ten výklenk nějak odvětrán a jestli ano jakým způsobem, ze sušičky jde dost teplo, tak nevim jestli se bát plísní v rohu výklenku děkuji
za odpověď
Vážený,
vzhledem k charakteru dotazu, který souvisí s celou řadou stavebně-technických skutečností a provozních podmínek Vaší koupelny, které ne všechny uvádíte (způsob větrání, vytápění, míra provozu a vlhkostní zátěže v koupelně, materiál obvodové stěny a přizdívky, provedení vnitřního obkladu, konstrukce podlahy v koupelně je na terénu(?) a další), těžko lze Váš dotaz plně zodpovědět. Potom dále jen popisujeme aspoň ty podstatné skutečnosti, které nám vyplynuly z několika námi provedených orientačních propočtů, tak jak to umožnil Váš velmi obecný popis:
1/ Vlastní část obvodové stěny v místě výklenku necharakterizujeme jako místo podstatného tepelného mostu, ale při výpočtech s uvažováním zbytkové části přizdívky tl. cca 50mm a uvažovaném provedeném obecném kontaktním zateplovacím systému s tl. EPS 180mm, nedosahuje v těchto místech konstrukce doporučené hodnoty souč. prostupu tepla „U“ pro vnitřní návrhovou normovou teplotu 240C pro koupelny (na tzv. doporučené hodnoty je tepelnětechnickou normou ČSN 73 0540-2 doporučeno konstrukce navrhovat; těsně vyhovující by tak byla tl. EPS 200 mm).
2/ Kromě uvedeného si třeba dále také uvědomit, že koupelny jsou prostory se zvýšenou vlhkostní zátěží, tj. musíme v nich uvažovat s vyšší relativní vlhkostí, což má vliv na šíření vlhkosti stěnovou konstrukcí (byť je i tato mnohdy charakteru nárazového). Ve výpočtu se výše uvažovaná skladba jeví jako velmi těsně vyhovující z hlediska vzniku kondenzačních zón v předmětné konstrukci při trvale uvažovaných teplotních a vlhkostních podmínkách 240C a relativní vlhkosti 70% (při výpočtově uvažované vlhkosti nad 70%, již je tato skladba výpočtově hodnocena jako nevyhovující).
3/ Z praktického pohledu na tuto část stěnové konstrukce bychom tuto neviděli obecně jako rizikovou z hlediska jejího vlastního vlhkostního režimu a průběhu její vnitřní povrchové teploty, neboť výpočtové podmínky hodnot relativní vlhkosti obvykle nepřetrvávají v těchto prostorech trvale. O to důležitější roli budou však mít ty další aspekty, které mají na uvedené vliv, a to především charakter provozu a užívání tohoto prostoru, tj. s jakou četností a jak intenzivně bude využíván a jak bude větrán a vytápěn a to především s dopadem na hodnotu relativní vlhkosti (viz výše ad2/) v tomto prostoru. Bude-li také namáhána tato část konstrukce nějakým odstřikem a další. Kromě vlhkosti na povrchu stěnové konstrukce, je dalším faktorem usnadňující vznik a růst plísní chybějící proudění vzduchu kolem povrchu stěny a temno. Kromě řádného uživatelského režimu (vytápění, větrání ) doporučujeme potom stavebně neřešit výklenek kolem Vašich spotřebičů jako těsný, ale tak, aby určité proudění vzduchu umožňoval , včetně určitého přístupu denního světle. Z naší strany se však v tomto případě jedná o vyjádření z větší části obecného charakteru, k většímu upřesnění by byla potřeba dalších údajů, popř. i obhlídka.
S pozdravem Ing. Pavel Svoboda, EKIS 0012 Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk